Lean juhtimine

Uuri lisaks
  • Omniva
  • G4S
  • Bigbank

Aitame ettevõtteid ja organisatsioone, kes soovivad protsessiinnovatsiooniga saavutada suuremat tõhusust ning on otsustanud selleks valida Lean juhtimise.

Marek Bankiir

Lean koolitaja, Leanway asutaja

Leanway

Marek Bankiir

Lean koolitaja, Leanway asutaja

Oleme Lean praktikud

Viime läbi ettevõtetele sisekoolitusi ning aitame oma kogemustega Leani juurutamisel silma peal hoida.

Lean koolitus alustajatele

Teeme praktilise suunitluse ning alati rahaliselt ära tasuvaid Lean koolitusi, mis loovad pideva täiustamise kultuuri.

Loe edasi
Lean koolitus edasijõudnutele

Anname oskused näha protsessides “suurt pilti” ning süsteemset lähenemist edasisteks arendusteks.

Loe edasi
Konsultatsioonid ja arendusprojektid

Lean juhtimine toetub parimale praktikale, mida jagame hea meelega.

Loe edasi

Mis on Lean juhtimine?

Lean on mõtte- ja töötamise viis, kuidas saavutada vähemaga rohkem, paljude metoodikate kogum, mis tegeleb peaasjalikult tellimuse täitmiseks kuluva aja lühendamisega. Ja mis seal salata, selliselt hoiab päris palju raha kokku.

Pärineb Toyotast

Lean juhtimine on saanud alguse 50 aastaga maailma üheks edukaimaks ettevõtteks tõusnud Toyota Motor Company juhtimissüsteemist. Tänaseks on see efektiivsusele ja inimeste arendamisele keskendunud kontseptsioon jõudnud pea igasse ettevõtlusharusse ning isegi juba avalikku sektorisse.

Lean Eestis

Eestis on Lean juhtimine aina rohkem kanda kinnitamas. Kui veel oma 5 aastat tagasi oli tegemist valdavalt rahvusvaheliste tööstuskontsernide pärusmaaga, siis täna leiab selle juurde tee juba aina rohkem kodumaiseid ning isegi teenus-spetsiifikaga ettevõtteid.

Viis indikaatorit!

Need näitavad, et Leanist oleks sinu ettevõttele kasu.

01

Protsess on liiga pikk

Protsess võtab kauem aega kui tarvis ning häirib klientide ja töötajate rahulolu.

02

Suur variatsioon

Töövõtted varieeruvad suurel määral indiviidide ja erinevate gruppide vahel.

03

Töötajate kaasatus

Töötajad ei ole keskendunud tööoperatsioonide järjest tõhusamale teostamisele.

04

Ülevaade puudub

Kellelgi ei ole selget ülevaadet osakonna/üksuse hiljutistest tulemustest või mida neilt täpselt nõutakse.

05

Eesmärkide mõistmine

Töötajad on hädas selgitama, kuidas nende igapäevatöö on seotud organisatsiooni eesmärkidega.

Miks meie?

Rahvusvaheline taust

Oleme osalenud Lean projektides juba 12 välisriigis.

Pikaajaline kogemus

Oleme Lean juhtimisega tegelenud juba pea 10 aastat.

Lai spekter

Meie klientideks on olnud nii tootmis-, teenuse- kui ka avaliku sektori organisatsioone.

Pikaajaline kogemus

2/3 meie koolituste sisulisest mahust on tugevalt praktilise iseloomuga

Positiivne tagasiside

Kliendid hindavad meie koolitusi väga praktilisteks. Jooksev kvaliteediindeks – 97%. Oleme selle üle eriti uhked.

Alati ära tasuv

Meie firmamärgiks on koolitused ning projektid, millel on reaalne rahaline kasu efektiivsuse või kvaliteedi kasvu näol.

Meie Kliendid

97%

koolitustel osalenutest on andnud kõrgeima hinnangu praktilisuse osalt

2MEUR

säästetud klientidele viimasel aastal

800h

koolitusi viimasel
aastal

53

suuremahulist Lean projekti meie osalusel

Võta ühendust!

Viime läbi ettevõtetele sisekoolitusi ning aitame oma kogemustega Leani juurutamisel silma peal hoida.

Võta ühendust

Uut blogis

Heida pilk peale ka meie Lean-teemalisse blogisse, sest sealt leiad kindlasti enda jaoks üht-teist kasulikku, mida varem ei teadnud.

Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata
Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata "lahendused"

Organisatsioonid ei ole võimelised arenema, kui nad järjepidevalt ei otsi oma protsessidest kitsaskohti ning ei vii läbi erinevaid eksperimente nende kõrvaldamiseks. See on oluline võimekus, millele Lea ettevõtted palju rõhku panevad.[…]

Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit
Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit

Leani juurutamine on aja ja ressursimahukas ettevõtemine ning selle süsteemitu rakendamine võib lõpuks kalliks maksma minna. Järgnevalt toon teadusuuringutele tuginedes 15 edufaktorit, mis tagavad selle, et kasu ettevõttele oleks maksimaalne.[…]

Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku
Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku

Lean tootmine on tänaseks kasvanud globaalselt üheks suurimaks ja terviklikumaks protsessiinnovatsiooni kontseptsiooniks, mille olulisus organisatsioonide arendamisel aina kasvab.[…]