Lean meetodid ja terminid

Mis on VOC ehk Voice of Customer?

Voice of Customer (VOC) on Lean juhtimises kasutatav termin, millega kirjeldatakse klientide vajaduste kaardistamise protsessi.

Tegemist on toote/teenuse arendamise tehnikaga, millega kaardistatakse detailselt kliendi vajadused ja soovid (vahest kutsutud ka kui väärtuse kriteeriumid). Seejärel andmed struktureeritakse, pannakse tähtsuse järjekorda ning võrreldakse olemasoleva olukorraga.

Voice of customer kaardistuse koostamisel on neli olulist elementi: 1. kliendi vajadused (väärtuse kriteeriumid), 2. nende hierarhiline struktuur (vajadusel jaotatakse vajadused primaarseteks ja sekundaarseteks lähtuvalt turundamise strateegilistest või taktikalistest eesmärkidest), 3. prioriteedid ning 4. klientide hinnang olemasolevale olukorrale.

VOC - voice of customer

VOC kaardistus maatriksina.

VOC-i läbiviimisel on mitmed praktilised kasud toodete või teenuste arendamise seisukohalt. Nimelt annab see:

1. selge ja üksikasjaliku ülevaate sellest, mida klient tegelikult vajab;

2. arendusmeeskonnale ühise arusaama, millega edasi minna;

3. olulise sisendi täiesti uute toodete või teenustega turuletulekuks;

4. tugeva tõuke toote või teenuse innovatsiooniks.

Voice of customer on tootearendusprotsessi äärmiselt oluline osa. See on väga tugevaks sisendiks igasugu toote või teenuse disainimis- ja edasiste turundusalaste otsuste tegemisel.

 


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Mis on FTE (full time  equivalent) ja kuidas käib selle arvutamine
Mis on FTE (full time equivalent) ja kuidas käib selle arvutamine

FTE (full time equivalent – eesti keeles täistööaja ekvivalent) tähendus on sageli jäänud paljudele mõistatuseks ning arvatakse, et tegu on lühendiga, mis kajastab ettevõttes või organisatsioonis töötavate inimeste arvu. Päris nii see siiski ei ole.[…]

Probleemi mõistmiseks peab numbrite sisse piiluma
Probleemi mõistmiseks peab numbrite sisse piiluma

Kuulus majandusteadlane Ronald Coase ütles, et kui andmeid piisavalt kaua piinata, siis need lõpuks tunnistavad üles. Tõsi, oht on olemas, kuid mõningane analüütiline surve avaldamine võib nende taga peituva sisu mõistmiseks olla siiski vajalik.[…]

Puust ja punaseks: mis on produktiivsus ja efektiivsus
Puust ja punaseks: mis on produktiivsus ja efektiivsus

Viimasel ajal on järjest hakanud ilmuma online-meedias artikleid, kus need kaks terminit – produktiivsus ja efektiivsus – sageli omavahel segamini on aetud. Paraku ei ole tegu sünonüümidega, vaid täiesti erinevated terminitega, mis iseloomustavad ettevõtte protsesse. […]