Lean meetodid ja terminid

Mis on VOC ehk Voice of Customer?

Voice of Customer (VOC) on Lean juhtimises kasutatav termin, millega kirjeldatakse klientide vajaduste kaardistamise protsessi.

Tegemist on toote/teenuse arendamise tehnikaga, millega kaardistatakse detailselt kliendi vajadused ja soovid (vahest kutsutud ka kui väärtuse kriteeriumid). Seejärel andmed struktureeritakse, pannakse tähtsuse järjekorda ning võrreldakse olemasoleva olukorraga.

Voice of customer kaardistuse koostamisel on neli olulist elementi: 1. kliendi vajadused (väärtuse kriteeriumid), 2. nende hierarhiline struktuur (vajadusel jaotatakse vajadused primaarseteks ja sekundaarseteks lähtuvalt turundamise strateegilistest või taktikalistest eesmärkidest), 3. prioriteedid ning 4. klientide hinnang olemasolevale olukorrale.

VOC - voice of customer

VOC kaardistus maatriksina.

VOC-i läbiviimisel on mitmed praktilised kasud toodete või teenuste arendamise seisukohalt. Nimelt annab see:

1. selge ja üksikasjaliku ülevaate sellest, mida klient tegelikult vajab;

2. arendusmeeskonnale ühise arusaama, millega edasi minna;

3. olulise sisendi täiesti uute toodete või teenustega turuletulekuks;

4. tugeva tõuke toote või teenuse innovatsiooniks.

Voice of customer on tootearendusprotsessi äärmiselt oluline osa. See on väga tugevaks sisendiks igasugu toote või teenuse disainimis- ja edasiste turundusalaste otsuste tegemisel.

 


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Tesla täielik automatiseerimine või Toyota tootmissüsteem - kes keda?
Tesla täielik automatiseerimine või Toyota tootmissüsteem - kes keda?

Tesla automatiseerimine või Lean tootmine, kumb on parem - vaatame, mida mõlemad toootmislähenemised endast kujutavad ning millised on ühe või teise strateegilised seisukohad.[…]

Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata
Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata "lahendused"

Organisatsioonid ei ole võimelised arenema, kui nad järjepidevalt ei otsi oma protsessidest kitsaskohti ning ei vii läbi erinevaid eksperimente nende kõrvaldamiseks. See on oluline võimekus, millele Lea ettevõtted palju rõhku panevad.[…]

Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit
Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit

Leani juurutamine on aja ja ressursimahukas ettevõtemine ning selle süsteemitu rakendamine võib lõpuks kalliks maksma minna. Järgnevalt toon teadusuuringutele tuginedes 15 edufaktorit, mis tagavad selle, et kasu ettevõttele oleks maksimaalne.[…]