Teenused

Lean projektid tõhusamate protsesside disainimiseks

Lean arendusprojekti käigus võetakse fookusesse mõni konkreetne protsess ning analüütilist raamistikku ja erinevaid tehnikaid kasutades saavutatakse efektiivsem töökorraldus.

Iga organisatsioon soovib areneda, olla edukas ning püsida konkurentidest sammu võrra eespool. Mõistagi valitakse siinkohal valdavalt Lean juhtimise teekond, kuid sageli kõige suuremaks takistuseks selle juurutamisel on lihtsalt ajapuudus. Siin on üsna mõistlik omada aegajalt lühiajalist abilist, kes panustab selle puuduolava aja, mida ettevõttel täiskohaga täita igapäevaselt ei oleks rentaabel. Teinekord vajatakse hoopis Lean eksperti spetsiifiliste teadmistega, et viia läbi vastutusrikkaid muudatusi, kus on vajalik ka eelnev laiapõhjaline kogemus. Mõnikord on vajatakse mõlemat. Kui soovid saavutada tõhusat ja Leani loogikal põhinevat operatsioonisüsteemi, kuhu on sisse ehitatud efektiivsed protsessid, siis saame siinkohal aidata. Kaardistame põhjalikult hetkeolukorra ning disainime koostöös kliendiga soovitud tulevikuolukorra, mida järkjärgult Lean tehnikate ja parendus-üritustega reaalselt ellu viima hakatakse.

Lean ettevõtete puhaskasumi marginal on keskmisel 35% suurem kui mitte Lean ettevõtetel – IDC Industry Insights

Uuringus osalenud Saksa ettevõtted, kes olid eelnevalt Leani juurutanud, näevad 10 aasta perspektiivis selle järgi veel suuremat vajadust – Staufen AG

Võta ühendust!

Viime läbi ettevõtetele sisekoolitusi ning aitame oma kogemustega Leani juurutamisel silma peal hoida.

Võta ühendust