Teenused

Lean koolitus edasijõudnutele keskendub suurele pildile

Koolitus annab Sulle põhjaliku ülevaate Lean väärtusahelast, selle kaardistamisest ning tulevikuolukorra disainimisest.

Leani juurutatakse alati kindla loogika alusel: kõigepealt protsessid stabiliseeritakse, seejärel luuakse “pidev voog” ning kõige viimaks parendatakse olemasolevat veelgi. Käesolev koolitus eeldab, et organisatsioonis on juba alustatud ning edu saavutatud Leani esimese etapiga – protsesside stabiliseerimisega. Järgmiseks on vaja sisse tuua pisut strateegilisem mõõde protsessidega majandamisel, mille pakub meile “pideva voo” poole püüdlemisel väärtusahela kaardistamine. On üsna ebaefektiivne parendada üksikuid protsessilõike, kui ei tee seda lähtuvalt “suurest pildist”. Vastasel juhul võid enda arvates ühte kindlat lõiku küll parendada, kuid tekitasid sootuks veel hullema probleemi pudelikaela näol järgmises protsessilõigus. Koolitusel õpitakse kogu ahelat disainima selliselt, et nii ei juhtuks.

Lean ettevõtted suudavad vähendada tellimuse täitmiseks kuluvat aega 40-70% – Boston Consulting Group

70% ettevõtte töötajatest tegeleb protsessiga, kus leaniga saavutatav edu oleks märkimisväärne – McKinsey&Company

Võtmeomadused

Koolitusest

image

56 tundi Lean teooriat ja praktikat

image

Lean väärtusahela teooriaeksam

image

Lean käsiraamat edasijõudnutele (100lk)

image

2/3 praktilised tööd ja ülesanded

image

Lean väärtusahela kaardistamine süvendatult

image

Lean “silver” sertifikaat

image

1 eksamiülesanne (kodutöö)

image

10 toetavat Lean metoodikat

image

Väärtusahela kaardistamiseks vajalikud tööriistad

Kellele on edasijõudnute koolitus mõeldud?

Vähendati läbivusaega klienditellimustel

Lean koolitus edasijõudnutele on mõeldud sisekoolitusena tootmis-, teenuse- kui ka avaliku sektori organisatsioonile, kes on Lean juurutamisega jõudnud “voo loomise” faasi ning vajavad uuele tasemele jõudmiseks spetsialiste. Vajalikuks eelduseks on eelnev baaskursuse läbimine. Sihtgrupi soovituslik pädevus on alates valdkonna spetsialistist osakonnajuhini. Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 15 inimest.

Koolituse ülesehitus

Kusiganes on toode või teenus kliendi jaoks, seal on ka väärtusahel. Väljakutse seisneb väärtuse nägemises. Jim Womack

Lean-i eesmärk on luua kliendile rohkem väärtust vähemate vahenditega. Lihtsamalt öeldes tähendab see soovimatute tegevuste või protsesside leidmist ja eemaldamist, mis ei lisa kliendi jaoks tootele või teenusele väärtust. Lean on metoodika, millega juhtida organisatsiooni. Selle lähenemine julgustab pidevat täiustamist, mis on pikaajaline protsess, kus väikeseid muudatusi paremuse suunas viiakse ellu süsteemselt. Sedasi on loodud pinnas pidevaks kvaliteedi ja efektiivsuse kasvuks. Meie koolitus annab Sulle põhjaliku ülevaate Leani kontseptsioonist ja kuidas seda oma organisatsioonis tõhusalt kasutada, pakkudes sulle alustamiseks vajalikud metoodikad ja suunised, millega juba esimestel kuudel korralikke tulemusi saavutada.

Marek Bankiir

Leanway asutaja ja koolitaja

blokk

1

Esimene blokk kestab kokku kaks päeva ning selle jooksul antakse ülevaade viiest Leani printsiibist, Lean väärtusahelast ja selle kaardistamistest.

blokk

2

Teine blokk kestab kokku ühe päeva ning selle jooksul õpitakse praktiliselt kaardistama kindlas toote-/teenuseperekonnas väärtusahela hetkeolukorda ja leidma ahelas kitsaskohti, mis vajavad edasist arendamist.

blokk

3

Kolmas blokk kestab kokku ühe päeva ning selle jooksul keskendutakse tuleviku- ning ideaalolukorra disainimisele, mis siis väljendavad ühe kuni viie aastast perspektiivi, kuhu protsessidega jõuda soovitakse.

blokk

4

Neljas blokk kestab kokku kolm päeva ning selle jooksul sooritatakse kodutöid koolitaja juhendamisel ning läbitakse eksam "silver"-sertifikaadi taotlemiseks.

Koolitusest saadav kasu?

8m

on säästnud meie kliendid viimase aasta jooksul koolitustel teostatud kodutöödega.

EUR

Vast kõige tähtsam on see, et saavutatakse ühiselt järjepidevale parendusele mõtlev tuumik. Kollektiiv viib oluliselt paremini ja tõhusamalt läbi muudatusi, kui selleks määratud üks isik. Koolituse ajal teostatud kodutööde baasil saavutatakse olulisel määral erinevaid positiivseid arenguid nii kvaliteedis kui ka efektiivsuses. Kokku sooritatakse 10-15 protsesside parendamisele suunatud kodutööd.

Miks valida koolitajaks meid?

1

Pikaajaline kogemus. Oleme Lean koolitamisega tegelenud juba pea 10 aastat.

2

Praktiline suunitlus. 2/3 meie koolituste sisulisest mahust on tugevalt praktilise iseloomuga.

3

Koolitus on üles ehitatud vastavalt The Lean Certification Alliance (ASQ, AME, Shingo Institute, SME) poolt kehtestatud Lean Bronze Certification standardile.

4

Lai spekter. Meie klientideks on olnud nii tootmis-, teenuse- kui ka avaliku sektori organisatsioone.

5

Rahvusvaheline kogemus. Oleme osalenud Lean projektides juba 12 välisriigis.

6

Alati ära tasuv. Meie firmamärgiks on koolitused, millel on reaalne rahaline kasu efektiivsuse või kvaliteedi kasvu näol.

7

Positiivne tagasiside. Kliendid soovitavad meid ka teistele. Jooksev soovitusindeks – 98,2%. Oleme selle üle eriti uhked.

Kliendid meist

Väga hea ja praktiline koolitus, kus õpitut kohe rakendada sai ning sellest tulenevalt ka reaalseid tulemusi nägi. Oli tunda, et koolitaja on palju vaeva näinud ning koolituse põhjalikult ettevalmistanud. Koolitusmaterjalideks ei olnud A4 peale prinditud slaidid, vaid eraldi koostatud õpik. Super töö, soovitan soojalt!

Martin Mägi

Bigbanki koostöö Mareki ja Leanway’ga algas 2014. aastal ning tänaseks on ligi 100 Bigbanki töötajat omandanud praktilised oskused Leani rakendamiseks oma igapäevatöös. Koolituste kasutegur on olnud suur tänu läbimõeldud metoodikale ning programmile. Teooria ja praktika on omavahel tihedalt seotud ning Mareki lubadus, et koolituse lõpuks leiavad osalejad tõendatud võimalused efektiivsuse oluliseks tõstmiseks, leidis iga kord kinnitust.

Estel Pukk

Head of WOW Support Services — Bigbank Group

Meie koolitusprogrammid on kestnud nüüd juba üle kolme aasta. Omniva logistikateenused on Leanway abiga teinud läbi suured muutused. Kasu on olnud tohutu nii kvaliteedis kui efektiivsuses. Meil tavatsevad töötajad öelda, et ilma Leanita nad oma igapäevatööd enam ette ei kujuta. Kõige kasulikum koolitusprogramm, mida olen oma üksuses rakendanud. Väga professionaalne ja personaalne lähenemine.

Martin Luts

Ärioperatsioonide valdkonna juht - Omniva

Võta ühendust!

Viime läbi ettevõtetele sisekoolitusi ning aitame oma kogemustega Leani juurutamisel silma peal hoida.

Võta ühendust