Teenused

Protsesside kaardistamine ja analüüs

Kui sulle tundub, et ettevõtte operatsioonid ei tööta efektiivselt ja organisatsioon ei saavuta seetõttu oma eesmärke, siis saame Sind siinkohal hetkeolukorra kaardistamise, analüüsi ja hilisema protsesside ümberkujundamisega aidata. Selgitame välja teie organisatsiooni protsesside parenduskohad, et tekiks nõnda võimalus vabanenud ressursid suunata kas investeeringuteks, uute konkurentsieeliste väljaarendamiseks või toodete ja teenuste parendamiseks. Olles varem protsesside kaardistamise ja analüüsimise kogemusi omandanud rahvusvahelisel tasemel on meil üsnagi lai hulk spetsiifilisi tööriistu ja metoodikaid, mis omakorda tuginevad operatsioonide juhtimise teadusel ja matemaatikal. Seome oma töö tugevalt teie strateegiliste eesmärkidega, et ei saavutatks lihtsalt üksikutes lõikudes parendusi, vaid et need paneks organisatsiooni liikumine ka soovitud suunas.

Marek Bankiir

protsesside analüütik

Aitame järgmiste kaardistuste ja analüüsidega

1

Väärtusvoo analüüs -protsesside kaardistamise meetod, mis keskendub toote valmistamise või teenuse osutamise protsessile, et protsesside ühendatud ahelast leida üles kitsaskohad ja seeläbi kasvatada süsteemi läbilaskevõimet.

2

Protsessi võimekuse analüüs -tehnika, et hinnata protsessi suutlikkust ja stabiilsust pikas perspektiivis tooteid või teenust kindlate tolerantsipiiride suhtes teostada.

3

Tarnekindluse analüüs -võimaldab leida üles kitsaskohad, mis takistavad tooteid või teenuseid osutada kõrge tarnekindluse (teenuste korral teenustaseme) määraga.

4

Varude analüüs - tooteartiklite või toorainevarude segmenteerimisel baseeruv vaade, mille eesmärgiks on teha ettepanekuid tehase ruumipaigutuse muutmiseks või varude haldamise süsteemi parandamiseks, et vähendada nende laosaldot ja suurendada tarnekindlust jms.

5

Seadmete tõhususe analüüs -vaade olemasoleva seadmepargi efektiivsusele, et hinnata nende potentsiaali ja tegelikku sooritusvõimet, et leitud kitsaskohtade baasil teha ettepanekuid tõhususe (läbilaskevõime) suurendamiseks.

6

Mõõdikutesüsteemi analüüs -hinnata olemasolevate näidikute (KPI-de ja tegevusmõõdikute) vastavust ettevõtte eesmärkidega, kaardistada nende ulatust (sügavust) erinevate juhtimistasandite lõikes ja teha ettepanekuid kitsaskohtade likvideerimiseks.

7

Ruumipaigutuse analüüs -võimaldab tehases või mõnes üksikus töökeskuses üle leida ülemäärase liikumisega seonduvad probleemid, mis pikendavad oma olemusega ühe ühiku menetlemiseks kuluvat töötlemisaega, toote läbimisaega kogu operatsioonisüsteemis või nõuavad lisaressursse/-vahendeid töö teostamiseks.

Räägime edasi?

Anna meile teada, millised on Sinu protsessidega seotud väljakutsed ja leiame koos parima võimaliku lahenduse koolitusprogrammiks või arendusprojektiks.

Võta ühendust