Teenused

Lean koolitus on reaalse tasuvusega

Koolitus annab Sulle põhjaliku ülevaate Leani kontseptsioonist. Vaatame järgnevalt, kuidas Sa need praktikad oma organisatsioonis tõhusalt ellu viia saad.

Leani eesmärk on vähemate vahenditega rohkem väärtust luua. Nii lihtne ongi. Täpsemalt tähendab see selliste tegevuste tuvastamist ja eemaldamist, mis ei lisa kliendi jaoks tootele või teenusele väärtust. Lean on metoodika, mille abil juhitakse organisatsiooni. See julgustab kõiki töötajaid pidevale protsesside täiustamisele, mille käigus otsitakse süsteemselt ka kõige väiksemaid kitsaskohti. Sedasi on loodud pinnas pidevaks kvaliteedi ja efektiivsuse kasvuks. Meie koolitus annab Sulle põhjaliku ülevaate Leani kontseptsioonist ja kuidas seda oma organisatsioonis tõhusalt kasutada. Anname Sulle alustamiseks vajalikud metoodikad ja suunised, millega juba esimestel kuudel korralikke tulemusi saavutada.

40% tipp-ettevõtete juhtidest on läbinud Leani koolituse – Linkedin Reserch

Lean kasvatab töötajate pühendumist keskmiselt 16% – Louisiana State University

Võtmeomadused

Koolitusest

image

72 tundi Lean teooriat ja praktikat

image

Lean ettevõtte simulatsioon-mäng

image

Lean käsiraamat alustajatele (100lk)

image

2/3 praktilised tööd ja ülesanded

image

3 Lean-i baasmetoodikat süvitsi

image

Lean “bronze” sertifikaat

image

3 eksamülesannet (kodutööd)

image

10 toetavat Lean metoodikat

image

Leani juurutamiseks vajalikud põhjad

Kellele on koolitus suunatud?

vähendati pärast meie koolitust praaktoodete hulka

Inimesed üldjuhul ei armasta uuendusi, mis neid mugavustsoonist välja kisuvad. Suure tõenäosusega töötatakse alateadlikult uuendustele vastu. Samuti on ka Leani juurutamisega. Seda ei ole võimalik edukalt teha ilma selleks eelnevalt loodud koalitsioonita. Lean koolitus alustajatele ongi mõeldud sisekoolitusena eelmainitud tuumiku loomiseks tootmis-, teenuse- ning avaliku sektori organisatsioonides. Eelnev Lean-kogemus ei ole seejuures vajalik. Sihtgrupi soovituslik pädevus on alates reatöötajast kuni osakonnajuhini. Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 15 inimest.

Koolituse ülesehitus

Lean juhtimine on strateegiline konkurentsieelis, mida on teistel väga raske kopeerida. Peter Drucker, juhtimisteadlane

Pedagoogiliselt oleme sisekoolitusel Leani teadmiste ja oskuste omandamise jaotanud kolme etappi: 1. teooria, 2. praktika klassiruumis ja 3. praktika oma töökeskkonnas. Koolitus kestab kokku 9 päeva, mis on jaotatud üheksale nädalale. Hajutatus pikale perioodile on vajalik, kuna kursusel on kolm suuremahulist ja praktilist kodutööd, mis vajavad lahendamiseks mõnevõrra aega. Meie Leani sisekoolitusprogrammi on eelnevalt läbi viidud kokku enam kui 30 korral ning on oma praktilisuse ja saavutatud efektiivsuste poolest mitme Eesti suurettevõtte ja avaliku sektori organisatsiooni igaaastases koolitusprogammis.

Marek Bankiir

Leanway asutaja ja koolitaja

moodul

1

Esimene moodul kestab kokku kolm päeva ning selle jooksul antakse ülevaade Lean-kontseptsioonist, lisaks keskendutakse detailselt ühele Leani tööriistale, mida koolitusel osalevad töögrupid oma igapäevatöös praktiliselt ellu viivad.

moodul

2

Teine moodul kestab kokku kolm päeva ning selle jooksul keskendutakse detailselt ühele konkreetsele Leani tööriistale, mida koolitusel osalevad töögrupid ka organisatsioonis praktiliselt ellu viivad. Ühtlasi korraldame Lean ettevõtte simulatsioon-mängu.

moodul

3

Kolmas moodul kestab kokku kolm päeva ning selle jooksul keskendutakse detailselt ühele konkreetsele Leani tööriistale, mida koolitusel osalevad töögrupid ka organisatsioonis praktiliselt ellu viivad. Tutvustame juhtkonnale tulemusi, mida kursuse jooksul praktikasse viidud metoodikate abil saavutati.

Millist kasu Sa koolitusest saad?

2m

kokku on meie kliendid säästnud raha koolitustel tehtud kodutöödega

EUR

Kuna kursuse peamise raskuspunkti moodustab viimane etapp, kus tuleb teostatda erinevate tehnikate kohta kodutöid, siis on nende toel saavutatud esimesi tulemusi efektiivsuses või kvaliteedi paranemises juba koolitusprogrammi ajal. Vast kõige tähtsam on see, et saavutatakse ühiselt järjepidevale parendusele mõtlev tuumik. Kollektiiv viib oluliselt paremini ja tõhusamalt läbi muudatusi, kui selleks määratud üks isik. Lean Akadeemia ajal teostatud kodutööde baasil saavutatakse olulisel määral erinevaid positiivseid arenguid nii kvaliteedis kui ka efektiivsuses. Kokku sooritatakse 10-15 protsesside parendamisele suunatud kodutööd.

Miks valida koolitajaks meid?

1

Suur kogemus. Oleme Leani koolitustega tegelenud juba rohkem kui 10 aastat.

2

Palju praktikat. 2/3 meie koolituste mahust on praktilise iseloomuga

3

Koolitused vastavad rahvusvaheliselt kokkulepitud sisule. Need on üles ehitatud vastavalt The Lean Certification Alliance (AME, Shingo Institute, SME) poolt kehtestatud Lean Silver Certification teadmiste ja oskuste nõuetele.

4

Lai spekter. Meie koolitustest on kasu saanud nii tootmis-, teenuse- kui ka avaliku sektori organisatsioonid.

5

Rahvusvaheline kogemus. Oleme osalenud Leani projektides 12 välisriigis.

6

Mõõdetav koolituse tasuvus. Meie firmamärgiks on koolitused, millel on reaalne rahaline kasu efektiivsuse või kvaliteedi kasvu näol.

7

Positiivne tagasiside. Kliendid soovitavad meid ka teistele. Jooksev kvaliteediindeks on püsinud üle 97% juba 2013. aastast alates. Oleme selle üle eriti uhked!

Kliendid meist

Koolitus oli väga hea ülesehitusega. Teooria ja koheselt ka praktika enda ettevõttes. Koolitaja esitlus oli haarav ja paljude reaalsete näidetega, kuidas on võimalik tootmist efektiivsemaks muuta. Olen varem saanud paaripäevaseid Leani koolitusi, kuid need olid ajaliselt ebapiisavad, et tekiks praktilised oskused teadmisi kasutada. Käsiraamat, mis oli spetsiaalselt osalejate jaoks koostatud, on väga põhjalik ning seda saab edaspidi pidevalt jookvalt kasutada.

Ott Jaakma

Väga hea ja praktiline koolitus, kus õpitut kohe rakendada sai ning sellest tulenevalt ka reaalseid tulemusi nägi. Oli tunda, et koolitaja on palju vaeva näinud ning koolituse põhjalikult ettevalmistanud. Koolitusmaterjalideks ei olnud A4 peale prinditud slaidid, vaid eraldi koostatud õpik. Super töö, soovitan soojalt!

Martin Mägi

Bigbanki koostöö Mareki ja Leanway’ga algas 2014. aastal ning tänaseks on ligi 100 Bigbanki töötajat omandanud praktilised oskused Leani rakendamiseks oma igapäevatöös. Koolituste kasutegur on olnud suur tänu läbimõeldud metoodikale ning programmile. Teooria ja praktika on omavahel tihedalt seotud ning Mareki lubadus, et koolituse lõpuks leiavad osalejad tõendatud võimalused efektiivsuse oluliseks tõstmiseks, leidis iga kord kinnitust.

Estel Pukk

Head of WOW Support Services — Bigbank Group

Meie koolitusprogrammid on kestnud nüüd juba üle kolme aasta. Omniva logistikateenused on Leanway abiga teinud läbi suured muutused. Kasu on olnud tohutu nii kvaliteedis kui efektiivsuses. Meil tavatsevad töötajad öelda, et ilma Leanita nad oma igapäevatööd enam ette ei kujuta. Kõige kasulikum koolitusprogramm, mida olen oma üksuses rakendanud. Väga professionaalne ja personaalne lähenemine.

Martin Luts

Ärioperatsioonide valdkonna juht - Omniva

Räägime edasi?

Anna meile teada, millised on Sinu protsessidega seotud väljakutsed ja leiame koos parima võimaliku lahenduse koolitusprogrammiks või arendusprojektiks.

Võta ühendust