Teenused

Lean koolitus edasijõudnutele keskendub suurele pildile

Koolitus annab Sulle põhjaliku ülevaate Leani väärtusahelast, selle kaardistamisest ning tulevikuolukorra disainimisest.

Leani juurutatakse alati kindla loogika alusel: esmalt protsessid stabiliseeritakse, seejärel luuakse “pidev voog” ning kõige viimaks tehakse olemasolevat pidevalt paremaks. Edasijõudnute koolitus eeldab, et organisatsioonis on juba alustatud ning edu saavutatud Leani esimese etapiga – protsesside stabiliseerimisega. Järgmiseks on vaja sisse tuua pisut strateegilisem mõõde ehk väärtusahela kaardistamine, mida on "pideva voo" saavutamiseks vaja teha. Iga üksikut protsessi osa on vaja paremaks muuta suurt pilti silmas pidades. Vastasel juhul võid enda arvates ühte kindlat lõiku küll paremaks muuta, kuid mõnes teises protsessi osas muutus olukord tänu sellele halvemaks. Koolitusel õpitakse kogu ahelat disainima selliselt, et nii ei juhtuks.

Lean ettevõtted suudavad vähendada tellimuse täitmiseks kuluvat aega 40-70% – Boston Consulting Group

70% ettevõtte töötajatest tegeleb protsessiga, kus leaniga saavutatav edu oleks märkimisväärne – McKinsey&Company

Võtmeomadused

Koolitusest

image

56 tundi Lean teooriat ja praktikat

image

Lean väärtusahela teooriaeksam

image

Lean käsiraamat edasijõudnutele (100lk)

image

2/3 koolituse mahust on praktilised tööd ja ülesanded

image

Lean väärtusahela kaardistamine süvendatult

image

Lean “silver” sertifikaat

image

1 eksamiülesanne (kodutöö)

image

10 toetavat Lean metoodikat

image

Väärtusahela kaardistamiseks vajalikud tööriistad

Kellele on edasijõudnute koolitus mõeldud?

vähendati läbivusaega klienditellimustel

Lean koolitus edasijõudnutele on mõeldud sisekoolitusena tootmis-, teenuse- ning avaliku sektori organisatsioonidele, kes on Lean juurutamisega jõudnud „püsiva voo“ loomise faasi ning vajavad uuele tasemele jõudmiseks spetsialiste. Vajalikuks eelduseks on eelnev baaskursuse läbimine. Sihtgrupi soovituslik pädevus on alates valdkonna spetsialistist osakonnajuhini. Koolitusgrupi maksimaalne suurus on 15 inimest.

Koolituse ülesehitus

Kusiganes on toode või teenus kliendi jaoks, seal on ka väärtusahel. Väljakutse seisneb väärtuse nägemises. Jim Womack

Koolitus kestab kokku seitse päeva ning on jaotatud kolme peamisse väärtusahela kaardistamisega seotud ja ühte kodutööde ning eksamitega seotud blokki. Kõige tõhusamaks on osutunud ülesehitus, kus koolituspäev toimub korra nädalas ning hõlmates 5. ja 6. nädala vahel paarinädalast pausi kodutöödega tegelemiseks. Sedasi on kogu programm jaotanud kahe kuu pikkuseks, kuid see on siiski vajalik koolituse kodutööde ja igapäevatöö sujuvaks ning tõrgeteta tegemiseks. Kuigi eeltoodud ülesehitus on osutunud seni kõige tõhusamaks, oleme valmis ajalist ülesehitust sobitama ka vastavalt kliendi vajadustele.

Marek Bankiir

Leanway asutaja ja koolitaja

blokk

1

Esimene blokk kestab kokku kaks päeva ning selle jooksul antakse ülevaade viiest Leani printsiibist, Lean väärtusahelast ja selle kaardistamistest.

blokk

2

Teine blokk kestab kokku ühe päeva ning selle jooksul õpitakse praktiliselt kaardistama väärtusahela hetkeolukorda kindlas toote- või teenuseperekonnas. Samuti leidma ahelas kitsaskohti, mis vajavad edasist arendamist.

blokk

3

Kolmas blokk kestab kokku ühe päeva ning selle jooksul keskendutakse tuleviku- ning ideaalolukorra disainimisele. Vaadatakse, kuhu soovitakse protsessidega 1 kuni 5 aasta pärast jõuda.

blokk

4

Neljas blokk kestab kokku kolm päeva ning selle jooksul tehakse koolitaja juhendamisel kodutöid ning läbitakse eksam "silver"-sertifikaadi taotlemiseks.

Millist kasu Sa koolitusest saad?

2m

on säästnud meie kliendid viimase aasta jooksul koolitustel teostatud kodutöödega.

EUR

Kõige tähtsam on vast see, et pärast koolitust on ettevõttes nö tuumik, kes mõtleb ühiselt järjepidevale parendamisele. Meeskond suudab oluliselt paremini muudatusi ellu viia kui üks inimene. Koolituse ajal tehtud kodutööde tulemusel muutuvad teevad nii kvaliteet kui efektiivsus suure hüppe. Kokku tehakse 10-15 kodutööd, mis muudavad reaalseid ettevõtte protsesse paremaks.

Miks valida koolitajaks meid?

1

Suur kogemus. Oleme Leani koolitustega tegelenud juba rohkem kui 10 aastat.

2

Palju praktikat. 2/3 meie koolituste mahust on praktilise iseloomuga

3

Koolitused vastavad rahvusvaheliselt kokkulepitud standardile. Need on üles ehitatud vastavalt The Lean Certification Alliance (ASQ, AME, Shingo Institute, SME) poolt kehtestatud Lean Silver Certification koolitusstandardile.

4

Lai spekter. Meie koolitustest on kasu saanud nii tootmis-, teenuse- kui ka avaliku sektori organisatsioonid.

5

Rahvusvaheline kogemus. Oleme osalenud Leani projektides 12 välisriigis.

6

Mõõdetav koolituse tasuvus. Meie firmamärgiks on koolitused, millel on reaalne rahaline kasu efektiivsuse või kvaliteedi kasvu näol.

7

Positiivne tagasiside. Kliendid soovitavad meid ka teistele. Jooksev kvaliteediindeks on püsinud üle 97% juba 2013. aastast alates. Oleme selle üle eriti uhked!

Kliendid meist

Koolitus oli väga hea ülesehitusega. Teooria ja koheselt ka praktika enda ettevõttes. Koolitaja esitlus oli haarav ja paljude reaalsete näidetega, kuidas on võimalik tootmist efektiivsemaks muuta. Olen varem saanud paaripäevaseid Leani koolitusi, kuid need olid ajaliselt ebapiisavad, et tekiks praktilised oskused teadmisi kasutada. Käsiraamat, mis oli spetsiaalselt osalejate jaoks koostatud, on väga põhjalik ning seda saab edaspidi pidevalt jookvalt kasutada.

Ott Jaakma

Väga hea ja praktiline koolitus, kus õpitut kohe rakendada sai ning sellest tulenevalt ka reaalseid tulemusi nägi. Oli tunda, et koolitaja on palju vaeva näinud ning koolituse põhjalikult ettevalmistanud. Koolitusmaterjalideks ei olnud A4 peale prinditud slaidid, vaid eraldi koostatud õpik. Super töö, soovitan soojalt!

Martin Mägi

Bigbanki koostöö Mareki ja Leanway’ga algas 2014. aastal ning tänaseks on ligi 100 Bigbanki töötajat omandanud praktilised oskused Leani rakendamiseks oma igapäevatöös. Koolituste kasutegur on olnud suur tänu läbimõeldud metoodikale ning programmile. Teooria ja praktika on omavahel tihedalt seotud ning Mareki lubadus, et koolituse lõpuks leiavad osalejad tõendatud võimalused efektiivsuse oluliseks tõstmiseks, leidis iga kord kinnitust.

Estel Pukk

Head of WOW Support Services — Bigbank Group

Meie koolitusprogrammid on kestnud nüüd juba üle kolme aasta. Omniva logistikateenused on Leanway abiga teinud läbi suured muutused. Kasu on olnud tohutu nii kvaliteedis kui efektiivsuses. Meil tavatsevad töötajad öelda, et ilma Leanita nad oma igapäevatööd enam ette ei kujuta. Kõige kasulikum koolitusprogramm, mida olen oma üksuses rakendanud. Väga professionaalne ja personaalne lähenemine.

Martin Luts

Ärioperatsioonide valdkonna juht - Omniva

Räägime edasi?

Anna meile teada, millised on Sinu protsessidega seotud väljakutsed ja leiame koos parima võimaliku lahenduse koolitusprogrammiks või arendusprojektiks.

Võta ühendust