Kvaliteedi kontrollimise tööriistad

Kui Sinu ettevõttes tegeletakse samuti kvaliteediprobleemidega alles momendist, kui need on kliendini jõudnud, siis paraku on see 5 korda kallim, kui süsteemselt nende ennetamisega tegelemine.

Kehv kvaliteet on nõrga opeeratsioonisüsteemi tunnuseks. Uuringud näitavad, et probleemid nagu ümbertegemine (praagiparandus), kliendikaebused, toote tagasikutsumised ja tagastused, garantiitööd, kohtulood ning seeläbi kaotatud tulu võib ulatuda kohati isegi suuremaks kui 15% ettevõtte kogukuludest.

Kahjuks paljud ettevõtted ei tegele probleemiga tõhusalt ning “parandavad” kvaliteediprobleemide juurpõhjuste asemel hoopis valesid asju. Või veelgi hullem – teevad protsessi midagi täiesti katki, sest sageli see, mis paistab kvaliteediprobleemina on sootuks midagi muud.

Kui soovid eeltoodud vigu vältida ja oma ettevõttele reaalset kasu tuua, siis käesoleval koolitusel õpetatakse tehnikaid, millega avastada, kõrvaldada ning edaspidi vältida kvaliteediga seotud intsidente.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus sobib arendus- ja kvaliteedispetsialistidele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad õppida kvaliteediprobleemide statistilist avastamist ning nende edasise tekkimise vältimise süteeme.

Käsitletavad teemad

Kvaliteediprobleemide eemaldamise süsteemide koolitus on üles ehitatud selliselt, et sellel osaleja saaks praktilised oskused protsessiandmetest kvaliteediga seotud järeldusi teha ning teaks põhimõtteid, millega kvaliteediprobleemidele kiiresti ning ennetavalt reageerida. Selleks on programmi valitud järgmised teemad ja meetodid.

 • Halva kvaliteedi kulu (COPQ)
 • Protsessi suutlikkuse analüüs ja selle indeksid
 • SPC – protsessi statistiline kontroll
 • 100% kontroll
 • Poka-Yoke – kvaliteet algallikas
 • Jidoka ja Andon – protsessi seiskamine kvaliteediprobleemi ilmnemisel
 • Koht:Tallinn, Lõõtsa 6
 • Hind:280 EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 8:45 Saabumine, kohvi ja suupisted
 • 09:00 Halva kvaliteedi kulu mõõtmise kontseptsioon (COPQ).
 • 10:00 SPC (statistical process control) - statistiline protsessi kontroll. Protsessi stabiilsuse valideeriminel, tava- ja eriliste hälvete tuvastamine. Ülevaade levinumatest diagrammitüüpidest nagu I-MR, X-bar & R, P, NP, C ja U.
 • 12:00 Lõuna
 • 13:00 Protsessi suutlikkuse analüüs ehk kuidas analüütiliselt läheneda protsessile ja selle võimele kvaliteetset toodet või teenust tagada (seal hulgas ülevaade mõistetest nagu DPMO, LSL, USL, Cp, Cpk, Pp ja Ppk).
 • 14:00 Statistilise kontrolli diagrammide kasutamine praktikas erinevate näidisülesannete baasil.
 • 16:00 Veavälistus- (Poka-Yoke) ning -teavitussüsteemid (Jidoka ning Andon).
 • 16:45 Päeva kokkuvõte

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult Lean juhtimisele spetsialiseerunud konsultant Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad Lean koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja Lean manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.