Lean spetsialisti arenguprogramm

Vajad tootmissektoris hinnatud lean-juhtimise teadmisi ja oskusi? Järgnev arenguprogramm on olnud aastaid Eesti edukamate ettevõtete protsesside täiustajate kasvulavaks.

Lean spetsialisti arenguprogramm on praktilise kasuga kursus, mis õpetab leani põhialuseid valdkonna teaduse ja matemaatika kastmes ning kuidas nende põhimõtete abil ettevõtte protsesse pidevalt efektiivsemaks muuta.

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Arenguprogramm sobib kõigile, kes on huvitatud leani põhimõtete edukast rakendamisest oma organisatsioonis, eriti neile, kelle igapäeva ülesannete hulka kuulub (või saab kuuluma) protsesside pidev täiustamine, probleemide lahendamine, efektiivsuste otsimine ning raiskamiste kõrvaldamine.

Eelkõige sobib see lean-juhtimisega esmatutvust tegevatele tootmisjuhtidele, arendus- ja kvaliteedispetsialistidele ning meistritele.

Osalejate arv on piiratud (15 inimest), et võimaldada koolitajal personaalselt kodutöid juhendada.

Kuidas on kursus üles ehitatud?

Kursus on üles ehitatud selliselt, et annaks osalejale praktilised tööriistad ja oskused oma organisatsioonis muutuste elluviimiseks. Selleks tuleb läbida 6 päeval toimuvad teoorialoengud ja harjutused, sooritada teste ning teostada kolm praktilist kodutööd. Viimased toovad osaleja ettevõttele reaalset kasu juba kursuse jooksul.

Sisu osas on arvestatud suure praktilise osakaaluga, et tagada osalejate hilisem võime oma töökohas õpetatud ellu viia. Kursus on eelduseks edasiseks Lean väärtusahela juhi arenguprogrammi kandideerimiseks.

Millist kasu saab osaleja?

Programmis osalejast saab eduka lõpetamise korral rahvusvahelise standardi (The Lean Certification Alliance, Lean Bronze Certification) alusel koolitatud lean-juhtimise spetsialist, kes suudab ettevõtte operatsioonisüsteemist leida üles kitsaskohti ning neid analüütiliselt lahendada.

Ta saab üsnagi spetsiifiliste oskuste ja teadmiste pagasi, et mõista, milline on efektiivselt töötav organisatsioon. Kursuse lõpuks oskab ta:

 • lahendada keerukaid probleeme analüütiliselt ning lahendusi tõenduspõhiselt testida;
 • koostada standardiseeritud töö dokumente, et saavutatud tõhusust säilitada (nendeta oleks areng ajutine ning organisatsioon ei ole teadmust säilitanud);
 • ellu viia töökoha efektiivsusele suunatud 5S-projekte, millega parandada tootlikkuse probleeme;
 • kasutada kvaliteediprobleemide analüüsitööriistu ning teab, milliste praktiliste lahendustega on võimalik kitsaskohti edaspidi vältida;
 • mõõta tootmisseadmete tõhusust ning teab, milliste abinõudega nende efektiivsust tõsta;
 • analüüsida seadmete toote- ja formaadivahetusi või mõnda teist tsüklilist protsessi ning vähendada nende ajalist kulu märkimisväärselt;
 • koostada probleemilahenduse presentatsiooni.

Lean spetsialisti arenguprogramm on kõrgelt hinnatud

Juba 45. korda toimunud ja tänaseks üle 600 spetsialisti tootnud arenguprogrammil on olnud siiani väga kõrge hinnang kasulikkusele (jooksev rahuloluindeks on püsinud üle 97% juba 2013. aastast alates). See on ka põhjus, miks programm on valitud mitme Eesti suurima era- kui ka avaliku sektori organisatsiooni iga-aastasesse sisekoolitusplaani.

Koolitus oli väga hea ülesehitusega. Teooria ja koheselt ka praktika enda ettevõttes. Koolitaja esitlus oli haarav ja paljude reaalsete näidetega, kuidas on võimalik tootmist efektiivsemaks muuta.

Olen varem saanud paaripäevaseid Leani koolitusi, kuid need olid ajaliselt ebapiisavad, et tekiks praktilised oskused teadmisi kasutada. Käsiraamat, mis oli spetsiaalselt osalejate jaoks koostatud, on väga põhjalik ning seda saab edaspidi pidevalt jooksvalt kasutada.

Ott Jaakma, tootmisjuht – Torm Metall OÜ

Tahad kindel olla, et koolituse hind end ära tasub? Senine praktika on näidanud, et kursus tasub osalevale ettevõttele ära juba paari kuuga. Seda esmalt juba kursuse jooksul teostatud kodutöödega, kus käsitlemegi teie ettevõtte reaalseid probleeme.

Kui soovid ka enda ettevõttesse Lean juhtimise spetsialisti, või lausa mitut, siis registreeri end või oma kolleegid kursusele alloleva registreerimisvormi kaudu.

 • Koht:
 • Hind: EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 1. päev - 13.09. Lean sissejuhatus. Mis on Lean? Erinevate teoreetikute ja praktikute käsitlus lean-juhtimisest. Raiskamised (mura, muri ja muda). Peamised lean-tööriistad. Näiteid leani juurutamisest erinevates ettevõtetes.
 • 2. päev - 20.09. Probleemide analüütiline lahendamine. Mis on PDCA (Plan Do Check Act) parendusring ning kuidas seda probleemilahenduses kasutatakse? Detailne ülevaade, mida erinevates PDCA etappides probleemi lahendamisel tehakse. Probleemi lahendamise visualiseerimise tööriist A3 ning kuidas seda praktikas kasutada. Lahenduste toimivuse testimine (eksperimentide disainimise elementaarsed põhimõtted, ühefaktorilised statistilised testid). Suurte parendusürituste (kaizen meistriklassid) läbiviimine.
 • 3. päev - 27.09. Mis on 5S ja miks seda juurutatakse? Millised on tüüpilised kasud? 5S-i läbiviimine. Tegevused ja tehnikad erinevates 5S-i etappides (sorteeri, sära, sea korda, standardiseeri ja säilita). Kuidas 5S-i juurutada nii, et see ettevõttes püsima jääks. Erinevate 5S blankettide ja põhjade tutvustus. 5S-i ebaõnnestumisi ning parimaid praktikaid erinevatest ettevõtetest. Videoanalüüs - töökeskkonnast probleemkohtade leidmine, mida annaks 5S-iga lahendada.
 • 4. päev - 4.10. Seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM - total productive maintenance). TPM tõhususe mõõtmine seadmete üldise efektiivsuse näitajaga OEE (overall equipment effectiveness). Seadmete ebaefektiivsuse 6 suurt kadu ning kuidas neid vältida. Toote- ja formaadivahetuste optimeerimine SMED (single minute exchange of dies) meetodil.
 • 5. päev - 11.10. Kvaliteedi kontrollimise tööriistad (COPQ - cost of poor quality, protsessi statistiline kontroll kontroll -SPC, 100% kontroll, olulisemad protsessi kvaliteedimõõdikud, kvaliteet algallikas/Poka-Yoke, Jidoka ja Andon).
 • 6. päev - 18.10. Lean-ettevõtte töötajate juhtimine, väljaõpe ja arendamine. Operatiivtasandi juhtide, spetsialistide ja töötajate roll ning arendamine.Tööjuhisepõhine väljaõppesüsteem (TWI). Multifunktsionaalsed töötajad ja tööalaste väljakutsete loomine. Kursuse kodutööde presenteerimine ja lõputunnistuste jagamine.

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult lean-juhtimisele spetsialiseerunud konsultant/koolitaja Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad lean-teemalised koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja lean-manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest. Koolituspäevade jooksul toimuvad kohvipausid ja lõuna on hinna sees.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume sama koolitusprogrammi järgmisel hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Kursuse pooleli jätmisel tagastatakse koolituse tasu proportsionaalselt osalemiseta jäänud päevade lõikes tagasi.