Probleemide analüütiline lahendamine PDCA meetodil

Kui Sinu ettevõte võitleb päevast-päeva ühtede ja samade probleemidega, mis kohe mitte ei saa lahendatud, siis võib-olla pole Te probleemide lahendmises veel kuigi osavad.

Organisatsiooni pidev arendamine nõuab pidevat probleemide lahendamist. Üsna sageli tehakse seda pealiskaudselt ning mõtlemata, et kasu asemel võidakse hoopis uute lahendustega märkimisväärset kahju tekitada.

Toimiva probleemide lahendamise kultuuri ülesehitamiseks vajab organisatsioon treenitud mõtlejaid, kes oskavad ära tunda õigeid probleeme, neile analüütiliselt läheneda ning loodud lahendusi teaduslikult testida.

Analüütiliste probleemilahendajate olemasolu kasvatab oluliselt ettevõtte võimet keerukatele situatsioonidele reageerida. Tulemuseks on operatsioonilise tõhususe kasv, kus paranevad nii kvaliteedi, efektiivsuse kui ka tootlikkuse näitajated.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus sobib arendus- ja kvaliteedispetsialistidele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad õppida probleemide analüütilise lahendmise oskusi, et igapäevaselt veelgi tõhusamalt panustada organisatsiooni tööoperatsioonide parendamisse.

Käsitletavad teemad

Probleemide lahendamise koolitus on üles ehitatud Lean juhtimises kasutatavale Deming/Ishikawa PDCA (Plan Do Check Act) analüütilisele tsüklile. Osaleja saab ülevaate järgmistest teemadest.

 • Lean (Toyota) -lähenemine probleemide lahendamisele – järjepidev parendamine kui taktika ja strateegia
 • Probleemi defineerimine ja prioritiseerimine (andmete kogumine,kontrollkaardid, histogramm, Pareto analüüs)
 • Probleemilahenduse eesmärkide SMART määratlemine
 • Põhjuslike seoste leidmine (ajurünnak, Ishikawa meetod, 5 MIKS-i, ABC-analüüs, spageti analüüs)
 • Lahenduse välja töötamine ning selle testimine (eksperimentide disainimise elementaarsed põhimõtted, ühefaktorilised statistilised testid)
 • Probleemilahenduse visualiseerimise vorm A3
 • Kaizen meistriklasside (parendus-ürituste) läbiviimine
 • Koht:
 • Hind: EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 8:45 Saabumine, kohvi ja suupisted
 • 09:00 Lean-kontseptsiooni lähenemine probleemide lahendamisele ning kuidas Toyota sellega oma edu saavutas. Järjepidev parendamine kui taktika ja strateegia.
 • 10:00 Miks peab probleeme analüütiliselt lahendama? Mis on PDCA (Plan Do Check Act) probleemilahenduse mudel ning kuidas seda kasutatakse? Detailne ülevaade, mida erinevates PDCA etappides probleemi lahendamisel tehakse. Plan - probleemide defineerimine ning juurpõhjuse leidmine. Do - pilootprojekti elluviimine. Check - pilootprojekti lahenduse toimivuse kontrollimine. Act - toimiva lahenduse elluviimine ning standardi uuendamine.
 • 12:00 Lõuna
 • 13:00 Lahenduste toimivuse testimine (eksperimentide disainimise elementaarsed põhimõtted, ühefaktorilised statistilised testid).
 • 14:00 Mis on A3? Milleks seda kasutatakse ning kuidas seda praktikas täita ning kasutada?
 • 15:00 A3 täitmise ja kasutamise harjutus.
 • 16:45 Päeva kokkuvõte

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult Lean juhtimisele spetsialiseerunud konsultant Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad Lean koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja Lean manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.