Tootmisettevõtte mõõdikute- ja kontrollsüsteem strateegia elluviimiseks

On üsna sage olukord, kus ettevõttes on küll strateegia ja selle saavutamiseks loodud iga-aastased eesmärgid, kuid need ei jõua kuidagi allstruktuuride protsessidesse ning igapäevatöösse. Sellisena pole strateegial suurt mõtet.

Palju räägitakse ja õpetatakse, kuidas strateegiat luua, kuid peaaegu üldse mitte selle laialiharutamisest ning elluviimisest. Üks võimalikke lahendusi olukorra parandamiseks on paljude edukate ettevõtete (Scania, Intel, Xerox, Toyota jt) poolt rakendatav hoshin-planeerimisprotsess ja MCRS (management control and reporting system) kontrollsüsteem. Tegemist on tootmisettevõtte juhtimisrutiiniga, mis tagab, et organisatsiooni strateegilised eesmärgid jõuaksid igale juhtimistasemele ning nende saavutamiseks saaks töö tehtud õigesti ja õigeks ajaks.

Kontseptsioon võimaldab inimestel kogu organisatsioonis mistahes päeval selgelt visualiseerida, kas tulemused on eesmärgikohased või mitte (vajadusel kasvõi tunnise sagedusega). Piltlikult on tegu kui auto armatuurlauaga, mis annab sulle jooksvalt kogu aeg infot, kuidas sul eesmärkide suhtes läheb, röövimata sealjuures sinu tähelepanu põhitegevuselt.

Hoshini näol on siiski tegemist avarama kontseptsiooniga, kui pelgalt visuaalne ülevaade mõõdikutest. Kui vaatleme seda läbi organisatsiooni juhtimise hierarhia, siis on tegemist ühtlasi ka ühe vahendiga organisatsiooni strateegia juhtimiseks ning selle “laiali-harutamiseks” ja hilisemaks kontrollimiseks.

Koolitusel käsitletavad teemad on järgmised.

 • Tootmisettevõtte strateegilised valikud ja sealt kujunevad valikud mõõdikuteks.
 • Strateegia lahtiharutamine (Hoshin Kanri meetodil) ehk kuidas kujunevad allüksustele eesmärgid.
 • Eesmärkide ja tegevuste mõõtmine (KPI-d ja tegevusmõõdikud).
 • Tulemuste visualiseerimine ja informatsiooni statitiline tõlgendamine (mõõdikute visualiseerimine, LDM-tahvlid).
 • MCRS-i (management control and reporting system) ülesehitus ja rakendamine.

Koolitus on mõeldud tootmisettevõtte juhtivkoosseisule, kelle ülesandeks on igapäevane operatsioonide juhtimine ja areng strateegiliste eesmärkide suunas.

 • Koht:Tallinn, Lõõtsa 6
 • Hind:280 EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 9:45 Saabumine, kohvi ja suupisted
 • 10:00 Mis on hoshin-planeerimine? Millistest elementidest ja etappidest see koosneb? Strateegia lahtiharutamine (hoshin kanri), x-maatriks. Strateegilise planeerimise 7-etapiline tsükkel (hoshin planning).
 • 11:00 Tootmisettevõtte strateegilised valikud ja sealt kujunevad valikud mõõdikuteks. Eesmärkide ja tegevuste mõõtmine. Miks on vaja mõõta? Mida mõõta? Kuidas mõõta? Mõisted KPI (key performance indicator) ja tegevusmõõdik ning nende kasutuskohad. Kuidas saavutada mõõdikute omavaheline tasakaal?
 • 12:00 Lõuna
 • 13:00 Tulemuste visualiseerimine. Milleks visualiseerida? Mõõdikute visualiseerimine ja tulemuste statistiline tõlgendamine. KPI-tahvlid (LDM-tahvel, oobeya-tahvel, war-room) ning nende ülesehitus.
 • 15:00 MCRS-süsteemi ülesehitus ja rakendamine.
 • 15:45 Päeva kokkuvõte

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult Lean juhtimisele spetsialiseerunud konsultant Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad Lean koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja Lean manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest. Koolituspäevade jooksul toimuvad kohvipausid ja lõuna on hinna sees.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.