TPM, OEE ja SMED koolitus seadmete tootlikkuse kasvatamiseks

Oled tüdinud pidevatest probleemidest tootmisseadmete ja masinatega, kus need on sagedasti rivist väljas või ei ole piisavalt tootlikud? Kui see on nii, siis võib sellest koolitusest Sulle abi olla.

Masinate ja seadmete rikked juhtuvad tavaliselt just kõige ebamugavamatel momentidel ja need mõjutavad otseselt tootmiskulusid, kvaliteeti ja plaanis püsimist. Iga seisakuga üks või (protsesside ühendatud ahela korral) halvimal juhul mitu tööoperatsiooni jäävad ootele ning plaanid tuleb suures osas ümber teha.

Kaotatud toodang, halb kvaliteet ja tähtaegadest üleminek rikkis masinate tõttu võivad märkimisväärselt kulukaks osutuda. Lausa kümnekordseks loetakse ennetava ja rikkejärgse hoolduse kulu vahet viimase kahjuks.

Üks viis eeltoodud probleemideks valmis olla on tõsta laovaru suurust, et seisakute ajal pool- või valmistooteid klientidele tagada. Teine võimalus on ettevõttes rakendada seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM – total productive maintenance), mis on oluliselt odavam lahendus.

Milleks investeerida aega TPM, OEE ja SMED-i õppimisse?

TPM-i eesmärk on tagada, et seadmed töötaks ühegi rikketa, ei oleks aeglased või valmistaks praaktooteid. Ühtlasi aitab see töötajatel efektiivselt hoolida oma masinate ja seadmete eest ning vähendada  märkimisväärselt tootmiseseadmete kehvapoolse käsitlemisega kaasnevaid kulusid.

Lisaks TPM-i põhimõtete teadmisele on vaja selle edukaks kasutamiseks tunda seadmete üldise efektiivsuse (OEE – overall equipment effectiveness) mõõdikut, millest see koosneb, kuidas arvutada ning kuidas selle kontseptsiooni 6 suurt raiskamist kõrvaldada. Nii tekib ülevaade, kui tõhus tänane seadmepark on ja kus on võimalikud arenduskohad.

Samuti on vaja teadmisi ja oskusi, kuidas vähendada märkimisväärselt toote- ja formaadivahetustele kuluvat aega, mis on tootmismasinate ja -seadmete puhul üheks suurimaks raiskamiseks. Siin on abiks koolitusel ühe fookusena käsitlusele tulev kiirete üleminekute (SMED – single minute exchange of dies) metoodika.

Milline on koolitusest saadav otsene kasu?

Kuigi TPM-i rakendamise efekt (70-75% masinatega seotud rikete vähenemisi) kujuneb pikema perioodi jooksul, siis SMED-i tehnika rakendamisel on koolitusel osalejad saavutanud järgmisi kasusid juba mõne nädala pärast.

 • Lõikusmasina rulli vahetusele kuluva aja lühendamine -65%.
 • CNC masina freesi vahetamisele kuluva aja lühendamine -43%.
 • Toote lõpptesti protsessi lühendamine -86%.
 • Tootmisliini formaadivahetuse aja lühendamine -52% vähem aega.
 • Stantsil tööriista vahetusele kuluva aja lühendamine -67%.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus sobib arendus- ja hooldusspetsialistidele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad õppida seadmete tulemusliku hooldussüsteemi põhimõtteid (TPM), selle mõõtmist (OEE) ning seisakute ühe suurima ajaröövli – toote-/formaadivahetuste –  vähendamise metoodikat (SMED).

Käsitletavad teemad

Koolitus on üles ehitatud selliselt, et saaksid ülevaate TPM põhimõtetest ja kuidas seda järkjärgult ellu viia. Lisaks saad detailse ülevaate, millest koosneb TPM-i tõhusust mõõtev OEE näidik, et hooldussüsteemi ja masinate efektiivsel kasutusel silma peal hoida. Päeva lõpetab põhjalik ülevaade SMED-meetodist ja selle praktilisest harjutusest ühe formaadivahetuse protsessi peal.

 • Seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM)
 • Seadmete üldine efektiivsus (OEE ) (Kasutatavus, Tootlus, Kvaliteet, detailne kalkuleerimine).
 • OEE 6 suurt kadu
 • Seadmete tõhususe mõõdikud (lisaks OEE-le)
 • Kiirete üleminekute (ehk tootevahetuste tõhustamise) meetod SMED
 • Koht:
 • Hind: EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 8:45 Saabumine, kohvi ja suupisted
 • 09:00 Hooldussüsteemi vajalikkus tootmisprotsesside tõhususe aspektist. Seadmete tulemuslik hooldussüsteem (TPM), TPM-i 8 sammast ja nendes sisalduvad tegevused. Hooldussüsteemi levinumad mõõdikud.
 • 10:00 Seadmete üldine efektiivsus (OEE ), mõõdiku kolm komponenti (kasutatavus, tootlus ja kvaliteet), OEE arvutamine, OEE 6 suur kadu.
 • 12:00 Lõuna
 • 13:00 Kiirete üleminekute meetod (SMED), traditsionaalne vs Lean lähenemine toote-/formaadivahetustele, SMED-i 6 etappi, sisemised ja välised tegevused, sisemiste tegevuste optimeerimine, väliste tegevuste optimeerimine, SMED projekti läbiviimine, video tegemine ja analüüs, ideede genereerimine, toote-/formaadivahetuse standard).
 • 15:00 Praktiline harjutus: SMED-analüüs formaadivahetuse näitel.
 • 16:45 Päeva kokkuvõte

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult Lean juhtimisele spetsialiseerunud konsultant Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad Lean koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja Lean manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.