Väärtusahela juhi arenguprogramm

Kas vastutad täna oma ettevõttes tootmisprotsesside arendamise eest? Kui jah, siis võiksid kaaluda osalemist väärtusahela juhi arenguprogrammis, mis annab Sulle täiesti uue dimensiooni operatsioonisüsteemide mõistmisel.

Protsesse on üsna viljatu arendada, kui puudub suurem pilt ehk strateegiline vaade sellest, mis on tänased kitsaskohad, millised tegurid mõjutavad tervikahela sooritust ja kuhu suunas on plaanis edasi liikuda. Selleta leiaksime end ühelt tehnikalt või arendusprojektilt teisele hüpates, mis oleks justkui sihitu seilamine merel, teadmata, kuhupoole sõita.

Lean juhtimises on kahtlemata selleks suuremaks pildiks väärtusahela (value stream) vaade läbi teadlaste J. P. Womacki ja D. T. Jones’i defineeritud viie printsiibi, millega tagatakse nii kliendist lähtuv perspektiiv, kui ka fookuse seadmine tootmisprotsesside vootõhususele.

Nii keskendubki käesolev programm väärtusahela kaardistamise (value stream mapping) teadmiste ja oskuste arendamisele. Tegemist on protsesside kaardistamise meetodiga, mis analüüsib toote loomise ja informatsiooni voo hetkeolukorda ning disainib tulevikuolukorra – toote/teenuse algusest selle kliendini jõudmiseni.

Sel meetodil on seega kaks peamist omadust.

 • Esiteks leida üles, kus on kogu protsessis puudujäägid. Kas see vastab kliendi ootustele tema väärtuse kriteeriumite valguses? Kas protsessis on liiga palju raiskamisi (variatsioon, ülekoormus ja ebaefektiivsused)?
 • Teiseks võimaldab väärtusahela kaardistamine tekitada pikaajalise fookuse protsesside arendamisel. On üsna ebaefektiivne parendada üksikuid protsessilõike, kui ei tee seda lähtuvalt “suurest pildist”.

Lisaks antakse kursusel põhjalik ülevaade kaardistamise käigus leitud probleemkohtade kõrvaldamiseks vajalikest tööriistadest/metoodikatest (väärtusahela kaardistamine, takti- ja tsükliajad, just-in-time, kanban, heijunka jt).

Kellele on arenguprogramm mõeldud?

Kursus sobib olemasolevatele arendus- ja kvaliteedispetsialistidele, juhtidele ning meistritele, kes soovivad oma oskusi edasi arendada üksikute protsesside probleemilahendusest terve väärtusahela haldamise peale. Tuleb kasuks, kui osalejal oleks varasem kokkupuude lean-juhtimise peamiste tehnikatega (A3, SMED, 5S, standardiseeritud töö, lean daily management, TPM jt).

Kuidas on kursus üles ehitatud?

Kursus on üles ehitatud selliselt, et annaks osalejale äärmiselt praktilised tööriistad ja oskused oma organisatsiooni operatsioonisüsteemis pidevat voogu disanida. Selleks tuleb läbida 6 päeval toimuvad teoorialoengud ja praktilised ülesanded, sooritada teste ja kõige lõpuks eksam. 

Koolitus järgib ülesehituslikult ettevõttes tehtava väärtusahela kaardistamise ja parendamise üldloogikat. Kuruse resultaadiks osaleja vaates on ühe tooteperekonna lõikes kaardistatud väärtusahel ja selle baasil kujundatud tulevikuolukord. Viimast saab hiljem kasutada edasiste plaanidena arendusprojektide valimisel.

Millist kasu saab osaleja?

Programmis osalejast saab eduka lõpetamise korral rahvusvahelise standardi (The Lean Certification Alliance, Lean Silver Certification) alusel koolitatud väärtusahela juht.

Osaleja saab üsnagi spetsiifiliste oskuste ja teadmiste pagasi, et kursuse lõpuks olla võimeline:

 • kaardistama ettevõtte tooteportfelli järgi erinevaid perekondi edasiseks analüüsiks;
 • kaardistama koos meeskonnaga ühe kindla tooteperekonna lõikes hetkeolukorda (current state map);
 • analüüsima hetkeolukorda lean-väärtusahela ja järjekorrateooria (Kingmani, pudelikaelte ja Little’i seaduste) põhimõtetest lähtuvalt;
 • eelneva analüüsi põhjal kujundama operatsioonisüsteemi  ja tulevikuolukorda (future state map);
 • koostama tulevikuolukorra elluviimisplaani;
 • paberil tasakaalustama erinevaid protsessietappe väärtusahelas;
 • töökeskuses rakendama raku töö põhimõtteid;
 • arvutama tsükli-, takti- ja WIP-aegu;
 • arvutama varude kanban-koguseid;
 • läbi viima kaizen-meistriklassi;
 • koostama ja läbi viima kaizen-meistriklassi esitlust.

Iga osaleja saab endale ka Lean-juhtimise põhjaliku käsiraamatu (400 lk), mis aitab saadud teadmisi paremini säilitada ja hiljem kasutada.

Kui soovid endast või oma ettevõttest kellegi kujundada lean-väärtusahela juhi oskustega spetsialistiks, siis registreeri end või oma kolleeg kursusele alloleva registreerimisvormi kaudu.

 • Koht:Tallinn, Lõõtsa 6
 • Hind:1780 EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 1. päev - 23.09. Lean väärtusahela teooria. Mis teeb väärtusahelast lean-väärtusahela. 3M. 5 Leani printsiipi. Väärtuse defineerimine (voice of customer) - kulude, tootja ja tarbija väärtuse perspektiivid.
 • 2. päev - 30.09. Väärtusahela kaardistamise teooria (CSM, FSM). Tingmärgid. Tooterühmade segmenteerimine ja kaardistuseks sobiva valik. Kaardistamise andmed. Läbimis-, töötlemis-, protsessis oleva töö (WIP-) ja tegelik tsükliaeg ning kvaliteedimäär. Tõmbav ja lükkav voog. Väärtusahela juhtimine.
 • 3. päev - 07.10. Hetkeolukorra kaardistamine (praktiline grupitöö näidisülesande põhjal).
 • 4. päev - 14.10. Töövoo kolm seadust (Little'i seadus, pudelikaelte seadus ja Kingmani seadus). Tulevikuolukorra plaan ning lean-väärtusahela peamised tehnikad. Pidev voog. Takti- ja planeeritud tsükliaeg. Rakutöö põhimõtted. Tõmbesüsteem. Kanban-süsteem, erinevate kanban-koguste arvutamine ja supermarketid. “Piimaringid”. Mahu balanseerimine (heijunka). Tempoprotsess. Kaizen meistriklassid ja nende läbiviimine. Kodutööde (CSM) ülevaatus.
 • 5. päev - 28.10. Ideaalolukorra loomine 3-5 aastase perspektiiviga (praktiline grupitöö näidisülesande põhjal). Kodutööde (CSM ja FSM) ülevaatus.
 • 6. päev - 04.11. Eksam. Kodutööde (CSM ja FSM) presenteerimine. Kursuse lõpetamine ja tunnistuste jagamine.

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult lean-juhtimisele spetsialiseerunud konsultant/koolitaja Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad lean-teemalised koolitused on mitme eesti tippettevõtte ja avaliku sektori asutuse igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja lean-manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest. Koolituspäevade jooksul toimuvad kohvipausid ja lõuna on hinna sees.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume sama koolitusprogrammi järgmisel hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Kursuse pooleli jätmisel tagastatakse koolituse tasu proportsionaalselt osalemiseta jäänud päevade lõikes tagasi.