Tootmise juhtimine praktilise teaduse abil

Kuidas teha konkurentsitihedas keskkonnas õigeid strateegilisi ja taktikalisi valikuid, et saavutada paremat investeeringute tasuvust (ROI), positiivset rahavoogu, madalaid kulusid ja suurepärast klienditeenindust? Iseäranis veel tänases olukorras, kus valitseb üleüldine segadus sellest, mis ettevõtte tõhusaks muutmisel töötab ja mis mitte.

Üsna levinud on liikuda aastast aastasse ühelt initsiatiivilt teisele. Kord võetakse eesmärgiks “vähendada raiskamisi” ja siis jälle “suurendada digitaliseerituse taset”. Nii juhtub, kui puudub praktiline arusaam sellest, kuidas operatsioonid, mida püütakse jõuga juhtida, tegelikult käituvad.

Käesoleval koolitusel saavad juhid aga operatsioonide juhtimise teaduse abil detailse ja objektiivse ülevaate sellest, mis tootmisettevõtte tõhusamaks muutmisel töötab ning mis mitte, et sedasi konkureerimisvalikute virr-varris teha õigeid otsuseid.

Peame arvestama, et iga ettevõtte operatsioonisüsteem on unikaalne. Järelikult väljakutsete ulatus, mida juhid kohtavad, on peaaegu lõputu. Ja see on just peamine põhjus, miks teadusele tuginev lähenemine on oluline.

Nende väljakutsete lahendamiseks aitab käesolev koolitus saavutada head praktilisel teadusel põhinevat intuitsiooni, et seejärel tõlkida ettevõtte strateegia operatsioonide ohjamise taktikateks ja kontrollideks, millega finantsilisi tulemusi saavutada.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolitus on ideaalis kavandatud tootmisettevõtte juhtivkoosseisule, kelle operatsioonisüsteemi iseloomustab nn lahtiühendatud tootmisliini voog keskmise mahu ja tootesortimendi tingimustes.

Mõnevõrra vähem peatutakse operatsioonisüsteemidel, mis on oma olemuselt ühendatud tootmisliinid või osutavad projektipõhist (juhusliku sortimendiga) tootmist erinevaid võimekusi välja müües.

Koolitus on suunatud peamiselt tootmisettevõtte juhtivkoosseisule, kes vastutavad  planeerimistegevuse ja põhiprotsesside eest. Juhtpositsioonid, kelle tööd koolitusel käsitletav materjal kõige enam puudutab, on järgmised: ettevõtte juht, tootmisjuht, ostu- või varude eest vastutav juht, arendusjuht, kvaliteedijuht.

Kuidas on koolitus üles ehitatud?

Koolitus on üles ehitatud nelja peamisse plokki, mis imiteerivad ettevõtte juhi strateegiliste valikute kujundamise ja seejärel operatsioonide juhtimise teadusel baseeruvate taktikate ning kontrollide juurutamise protsessi.

 • Sissejuhatav osa tootmisettevõtte strateegilistest valikutest, mis suuresti mõjutavad operatsioonisüsteemi ülesehitust.
 • Tootmise juhtimine ja selle praktiline teadus.
 • Kuidas tootmise juhtimise praktilise teaduse abil saavutada finantsilisi tulemusi.
 • Praktilisel teadusel põhinevate taktikate, kontrollide ja mõõdikute rakendamine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.

Millist kasu saab osaleja?

Koolituse käigus on võimalik saada oma ettevõtte andmeid pakkudes ülevaadet ja tagasisidet protsesside ühendatud ahela soorituse kohta, et tuvastada süsteemi läbilaskevõime hetkeseis ja praktiline potentsiaal (nn practical-worst-case benchmark).

Sooritusega seonduvat infot saab ära kasutada strateegilise positsioneerimise kujundamisel, edasiste arendusotsuste tegemisel ja taktikate ning kontrollide loomisel parema finantsilise tulemuse saavutamiseks.

Lisaks eelnevale on andmete olemasolul võimalik koolitaja abil kaardistada varude tänane olukord ja optimaalne tase vastavalt ettevõtte valitud strateegiale. Nii saab osaleja oma ERP-süsteemi sisestamiseks uued ja korrektsed matemaatilisel mudelil baseeruvad tellimispunktid ning -kogused.

Nii on võimalik vähendada varude hulka märkimisväärselt ja ühtlasi tõsta laooperatsioonide teenustaset (tutvu analüüsi olemusega lähemalt artiklist “Varude optimeerimine – kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis”).

 • Kuupäev:04.11.2021
 • Kestus:2 päeva (04. ja 11. 11.)
 • Koht:Tallinn, Lõõtsa 6
 • Hind:780 EUR +KM
Osalen koolitusel

Koolituse ajakava

 • 1. päev (13.04.) Sissejuhatus ja tootmise juhtimise praktiline teadus
 • 10:00 Miks teadusel põhinev lähenemine? Strateegilised valikud juhi laual. Tootmisettevõtte strateegilised ja operatsioonilised eesmärgid. Strateegiline positsioneerimine ja valikute mõju operatsioonisüsteemile. Tootmise juhtimine teaduse abil: strateegia, taktikad ja kontrollid.
 • 12:00 Lõuna
 • 13:00 Tootmissüsteemi erinevad puhvrid. Millest kujuneb juhtimise perspektiivist ettevõtte tõhusus: keskkond, taktikad, kontrollmeetmed ja mõõdikud.
 • 14:00 Operatsioonide juhtimise teadus praktikas (Kingmani mudel - koormatuse, variatsiooni ja läbimisaja seosed, Little’i seadus, läbilaskevõime vs läbimisaeg, WIP (work-in-process) vs läbimisaeg, kuidas kujundada optimaalsed varud, nõudluse ja täiendamisaja variatiivsus ning varude hulk süsteemis, varude hulk ja täitmismäär, optimaalse partii suuruse kujundamine).
 • 16:45 Päeva kokkuvõte.
 • 2. päev (27.04.) Operatsioonide juhtimise teaduse rakendamine ja finantsid
 • 10:00 Kasum, rahavoog ja operatsioonide juhtimise teadus (finantsid ja nende seos protsessidega, muutuvkulude järgne kate ja pudelikaelaprotsess, varude optimeerimine, tootmissüsteemi erinevate puhvrite kujundamine, strateegiad finantsilisi tulemuste kujundamiseks).
 • 12:00 Lõuna
 • 13:00 Taktikate, kontrollide ja mõõdikute rakendamine strateegiliste eesmärkide saavutamiseks (nõudluse taktikad ja kontrollmeetmed, varude ohjamise taktikad ja jooksev kontroll, võimekuse taktikad ja kontrollmeetmed, MRP (material requirements planning) keskkonnas varude ja tootmise kontroll, mõõdikute kohandamine ja ülevaade).
 • 16:00 Koolitusel osalenute ettevõtete andmete põhjal tehtud analüüside kokkuvõtted.
 • 16:45 Päeva kokkuvõte.

Koolitaja

Koolitajaks on suure rahvusvalise kogemuse ja Eestis üks väheseid ainult lean-juhtimisele spetsialiseerunud konsultant/koolitaja Marek Bankiir. Tema poolt läbi viidavad tootmise juhtimise koolitused on mitme eesti tippettevõtte igaaastases koolitusprogrammis just praktilise ja reaalselt kasu toova iseloomu tõttu. Õpetatava sisu osas tugineb ta kindlalt valdkonna teadusel ja operatsioonide toimimise matemaatikal.

Olles ise pikalt töötanud Carlsberg Groupis OPEX ja lean-manageri positsioonidel ning nõustanud mitmeid Eesti edukaid suurettevõtteid, on tal kujunenud väga selge arusaam, millist praktilist ja teaduspõhist oskusteavet koolitusele tulijad vajavad, kui soovivad ettevõttes protsessitäiuse abil konkurentsieelist saavutada.

Marek Bankiir

Lisainfo

Küsi julgesti eripakkumist, kui ühest ettevõttest osaleb mitu inimest.

Registreerudes e-kirja või telefoni teel, saadame Sulle arve ja täpsema info osalemise kohta.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid vajadusel saad osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@leanway.ee.

Kui teatad oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatad vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.