Lean meetodid ja terminid

5S – töökoha kordaseadmise meetod

5S meetod on Lean-i vaieldamatult üks tuntumaid tehnikaid ja ka üks esimesi, mis tavaliselt selle juhtimissüsteemi juurutamisel rakendatakse. Hullemal juhul arvatakse, et “see ongi Lean”.

Tegemist on siiski vaid töökoha kordaseadmise metoodikaga, mille elluviimise protsessis kasutatakse 5 etappi. Ja kuna need etapid on originaalis jaapanikeelsed ja algavad veel kõik S-tähega, siis pole tehnikale nime väljamõtlemisel fantaasiale ruumi antud.

Nagu öeldud, on 5S-il 5 etappi töökoha süsteemseks kordaseadmiseks:

1. Seiri (eestikeelne vaste on “sorteerimine”) – selekteeritakse töökohal välja need vahendid, mida on otseselt vaja ning viiakse minema need, mida tegelikkuses ei kasutata.

2. Seisou (“sära”) – Puhastatakse kogu tööala ja seadmed selliselt, et oleks võimalik näha, kui miskit on korrast ära (eriti seadmete ja lekete tuvastamiseks tööstuspindadel). Samuti püütakse sel etapil tuvastada algallikat, mis mustust tekitab.

3. Seiton (“sea korda”) – Alles jäänud vahendid/asjad paigutatakse kindlale kohale kasutustihedust ning ergonoomikat silmas pidades.

4. Seiketsu (“standardiseeri”) – Sisuliselt muudetakse eelmine etapp standardiks/reegliks. See omakorda kehtestab nö parima praktika töökoha kõige efektiivsema ülesehituse osas kuni selle analüüsil tugineva muutmiseni.

5. Shitsuke (“säilita”) – Tavaliselt 5S-i kõige ignoreeritum etapp, mille tagajärjel kõik saavutatu mõne aja pärast koost laguneb. Säilitamine eeldab järjepidevat enesedistsipliini ning perioodilist kontrolli, et ülal hoida eelmist nelja etappi. Üldjuhul saavutatav regulaarsete auditite ning positiivse suhtumise premeerimisega (näit. parima 5S-töökoha auhind).

5S-i tulemusena muutub töökoht oluliselt: seal on lihtsam majandada, mistõttu tulemuslikkus kasvab, paraneb töö kvaliteet ning suureneb tööturvalisus.

Kui 5s on tehnika, millest on sinu ettevõttele kasu, siis meie Lean juhtimise koolitusprogramm käsitleb seda ja paljusid teisi efektiivsustööriistu juba väga põhjalikult.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata
Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata "lahendused"

Organisatsioonid ei ole võimelised arenema, kui nad järjepidevalt ei otsi oma protsessidest kitsaskohti ning ei vii läbi erinevaid eksperimente nende kõrvaldamiseks. See on oluline võimekus, millele Lea ettevõtted palju rõhku panevad.[…]

Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit
Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit

Leani juurutamine on aja ja ressursimahukas ettevõtemine ning selle süsteemitu rakendamine võib lõpuks kalliks maksma minna. Järgnevalt toon teadusuuringutele tuginedes 15 edufaktorit, mis tagavad selle, et kasu ettevõttele oleks maksimaalne.[…]

Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku
Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku

Lean tootmine on tänaseks kasvanud globaalselt üheks suurimaks ja terviklikumaks protsessiinnovatsiooni kontseptsiooniks, mille olulisus organisatsioonide arendamisel aina kasvab.[…]