Lean meetodid ja terminid

Mis on VOC ehk Voice of Customer?

Voice of Customer (VOC) on Lean juhtimises kasutatav termin, millega kirjeldatakse klientide vajaduste kaardistamise protsessi.

Tegemist on toote/teenuse arendamise tehnikaga, millega kaardistatakse detailselt kliendi vajadused ja soovid (vahest kutsutud ka kui väärtuse kriteeriumid). Seejärel andmed struktureeritakse, pannakse tähtsuse järjekorda ning võrreldakse olemasoleva olukorraga.

Voice of customer kaardistuse koostamisel on neli olulist elementi: 1. kliendi vajadused (väärtuse kriteeriumid), 2. nende hierarhiline struktuur (vajadusel jaotatakse vajadused primaarseteks ja sekundaarseteks lähtuvalt turundamise strateegilistest või taktikalistest eesmärkidest), 3. prioriteedid ning 4. klientide hinnang olemasolevale olukorrale.

VOC - voice of customer

VOC kaardistus maatriksina.

VOC-i läbiviimisel on mitmed praktilised kasud toodete või teenuste arendamise seisukohalt. Nimelt annab see:

1. selge ja üksikasjaliku ülevaate sellest, mida klient tegelikult vajab;

2. arendusmeeskonnale ühise arusaama, millega edasi minna;

3. olulise sisendi täiesti uute toodete või teenustega turuletulekuks;

4. tugeva tõuke toote või teenuse innovatsiooniks.

Voice of customer on tootearendusprotsessi äärmiselt oluline osa. See on väga tugevaks sisendiks igasugu toote või teenuse disainimis- ja edasiste turundusalaste otsuste tegemisel.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]