Lean meetodid ja terminid

Mis on VOC ehk Voice of Customer?

Voice of Customer (VOC) on Lean juhtimises kasutatav termin, millega kirjeldatakse klientide vajaduste kaardistamise protsessi.

Tegemist on toote/teenuse arendamise tehnikaga, millega kaardistatakse detailselt kliendi vajadused ja soovid (vahest kutsutud ka kui väärtuse kriteeriumid). Seejärel andmed struktureeritakse, pannakse tähtsuse järjekorda ning võrreldakse olemasoleva olukorraga.

Voice of customer kaardistuse koostamisel on neli olulist elementi: 1. kliendi vajadused (väärtuse kriteeriumid), 2. nende hierarhiline struktuur (vajadusel jaotatakse vajadused primaarseteks ja sekundaarseteks lähtuvalt turundamise strateegilistest või taktikalistest eesmärkidest), 3. prioriteedid ning 4. klientide hinnang olemasolevale olukorrale.

VOC - voice of customer

VOC kaardistus maatriksina.

VOC-i läbiviimisel on mitmed praktilised kasud toodete või teenuste arendamise seisukohalt. Nimelt annab see:

1. selge ja üksikasjaliku ülevaate sellest, mida klient tegelikult vajab;

2. arendusmeeskonnale ühise arusaama, millega edasi minna;

3. olulise sisendi täiesti uute toodete või teenustega turuletulekuks;

4. tugeva tõuke toote või teenuse innovatsiooniks.

Voice of customer on tootearendusprotsessi äärmiselt oluline osa. See on väga tugevaks sisendiks igasugu toote või teenuse disainimis- ja edasiste turundusalaste otsuste tegemisel.

 


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Kuidas Lean juhtimine Starbucksi päästis
Kuidas Lean juhtimine Starbucksi päästis

Fakt, et Lean juhtimine sündis Toyotas, tekitab paljudele teenusesektoris töötavatele inimestele koheselt tõrke. Ei saa ju olla võimalik, et see sobib keskkonda, kus peab klientidega suhtlema.[…]

Lean ettevõtte aju ehk sõjaruum (obeya)
Lean ettevõtte aju ehk sõjaruum (obeya)

Sõjaruum manab kindlasti paljudele ette pildi hämarast toast, kus kindralid ümber laua suuruse kaardi sepitsevad järgmist strateegilist käiku, et oma vastast üle trumbata. See sõjaväele aegade hämarusest omane ruum on saanud tänu Lean juhtimise levikule aga paljude ettevõtete igapäevase juhtimise osaks.[…]

Lean mõtteviis gigantide operatsioonisüsteemis - Zara lugu
Lean mõtteviis gigantide operatsioonisüsteemis - Zara lugu

Pole kahtlustki, et Zara nimi ei vaja pikemat tutvustamist – kõik tunnevad seda edukat ja kuulsat Hispaania rõivapoeketti. Vähesed aga teavad, et Zara edu taga on üsna mitu Lean juhtimise elementi.[…]