Lean meetodid ja terminid

MTBF (mean time between failure) – riketevaheline aeg

MTBF (mean time between failure) ehk keskmine riketevaheline aeg on tootmisvaldkonnas kasutatav seadmete vastupidavuse mõõdik, mis näitab varasema ajaloo põhjal eeldatavat ajavahet tõrgete esinemisel. 

See on lihtne mõõdik, millega saada tagasisidet seadmete/masinate hooldussüsteemi tõhususest.

Riketevahelist aega arvutatakse järgmiselt.

MTBF - riketevaheline aeg

MTBF – keskmine riketevaheline aeg

TBF – (time between failure) ehk aeg iga rikke vahel

n – intervallide arv rikkesündmuste vahel

MTBF selgitus

Arvutamise näide:

MTBF arvutus

Vaid MTBF-i mõõdiku kasutamine ei ole kindlasti piisav. Soovitav on mõõdikut kasutada koos protsessi statistilise kontrolli ohjekaartidega, mis annavad täiendavat ülevaadet MTBF-i stabiilsusest. MTBF on ise kõigest keskväärtus ja võib seetõttu anda eksitavat tagasisidet, kui andmed ei jaotu normaalselt.

Sagedasti kasutatakse MTBF-näitajat koos MTTR mõõdikuga, et arvutada selle järgi masina või seadme kättesaadavust (availability).


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]