Lean meetodid ja terminid

MTTR (mean time to repair) – keskmine parandusaeg

MTTR (mean time to repair) ehk keskmine või oodatav ajavahemik rikkeseisakus seadme töökorda viimiseks.

MTTR on seadmete kättesaadavuse osalt kriitilise tähtsusega näitaja. Mida väiksem on MTTR, seda tasasemad on ka tsükliaegade ja läbimisaegade variatsioonid, mis on varude tekkimisel määrava tähtsusega.

Hooldustegevused võib jaotada üldjoontes kolmeks: ennustav, ennetav ja rikkejärgne hooldus. MTTR võtab kokku keskmise aja, mis kulub rikkejärgseks hoolduseks ehk parandamistöödeks. 

Parandusaja stopper läheb käima, kui seade läks rivist välja ja jääb seisma, kui masin on uuesti täiesti saadaval tööks. 

MTTR - keskmine parandamisaeg

MTTR – keskmine parandusaeg

TTR – (time to repair) ehk rikke kõrvaldamisele kuluv aeg

n – rikkesündmuste arv

Arvutamise näide:

MTTR arvutamine

Üks viis, kuidas MTTR-näitajat parandada, on rakendada tootmisettevõttes seadmete tulemusliku hooldussüsteemi (TPM) põhimõtteid. Samuti kui hooldused või remondid on rutiinse iseloomuga, siis tasuks nende tõhusaks läbiviimiseks kasutada SMED-i analüüsi ja tehnikaid.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]