Lean meetodid ja terminid

Mura, Muri ja Muda – ettevõtte ressursivargad

Lean keskendub kliendile väärtuse loomisele. See tähendab, et protsessidest tuleb järjekindlalt eemaldada kõrvalekaldeid, mis oma ebaefektiivse iseloomu tõttu nõuavad meilt rohkem ressursse kui tarvis. Selleks identifitseeris Lean eestvedaja Toyota kolm peamist kõrvalekaldeid tekitavat valdkonda, millele tähelepanu pöörata: mura, muri ja muda

Mis on Mura?

Mura  on jaapanikeelne väljend iseloomustamaks ebaühtlust või reeglipäratust, kuid mis see tähendab ja kuidas meid mõjutab? Üsna sageli on ebaühtluse tagajärjeks muda.

Näiteks ebaühtlane müügiosakonna tegevus (kuu lõpus pingutavad rohkem, et müüki täis teha) põhjustab tagajärjena palju raiskamisi, mille tagajärjel väärtusahel pikeneb ning ettevõte kulutab rohkem.

Mis on Muri?

Muri  on jaapanikeelne väljend iseloomustamaks töötajate või süsteemide ülekoormatust.

Ülekoormuse all mõeldakse nn pudelikaelu ja muid süstemaatilisi probleeme organisatsioonis, mis koormavad üle töö tegemiseks vajalikud ressursid. Kui ressursid ei suuda täita neile esitatavaid nõudmisi, tekivad probleemid nii motivatsioonis kui ka toodangu või teenuse kvaliteedis.

Mis on Muda?

Muda (eesti keeles mõttetus, liiasus, raiskamine) on tuntud oma seitsme raiskamise tüübi poolest, mille autoriks oli Toyota Motors´i omaaegne peainsener Taiichi Ohno. Kuigi ettevõtlussektoriti võivad tüübid mõneti erineda, loetakse algupärasteks raiskamisteks järgmisi.

7 raiskamist

1. ÜletootmineLean pöörab erilist tähelepanu ületootmisele, kuna seda loetakse üheks suuremaks väärtust mittelisavaks tegevuseks. Sealjuures eksisteerib kahte tüüpi ületootmist: toodetakse (või tellitakse) liiga palju või liiga vara.

Selle tagajärjena tekib vajadus täiendavate toormaterjalide järele, logistika tarbeks vajatakse lisa taarat, kulub rohkem ressurssi käitlemisele, ülemäärane laovaru tekitab laopinna koormamist ning täiendavat kulu laoarvestusele, tootmisressursi vähenemine jne. Antud raiskamise tüüpi loetakse ka kõige suuremaks, kuna oma olemuselt tekitab omakorda kõiki järgnevaid.

2. Transport – igasugune transport, olgu siis pooltoodete või dokumentide, tekitab täiendavat kulu ettevõttele ning on oma olemuselt põhjustatud kehvast hoonete, ruumide või töökohtade asetusest.

3. Laovaru – ülemäärase laovaru vältimine on üks võtmetegureid Leani puhul. Laovaru on ületootmise tagajärg, millega püütakse tavaliselt katta kehva planeerimist, tarnijate hiliseid saadetisi, seadmete rikkiminekut, praaki jne.

4. Defektid ja eksimused – suur hulk defekte või vigade parandamist näitab, et sisemiste protsesside kvaliteet on nõrk. Selle parandamisel on võimalik saavutada olulist kulude kokkuhoidu. Näiteks 10% veamäär põhjustab kogu ahela ajalist kestust kuni 40% (kuna kehva kvaliteediga tooted/teenused tuleb uuesti või ümber teha).

5. Ootamine – asjata ei öelda, et aeg on raha. Millegi või kellegi järgi ootamine takistab protsessidel kulgemast ning tekitab seetõttu tarbetuid tööpingeid ning kulu. Kui võtmeprotsess (pudelikael) peaks millegi järgi ootama, siis tekitab see suurt kahju kogu ettevõtte võimele.

6. (Ülemäärane) liikumine – see on seotud ergonoomikaga ning hõlmab endas kõike, millega on võimalik energiat kokku hoida. Igasugune kõndimine, millegi järgi ulatumine, tassimine või otsimine röövib aega ja jaksu ning pikendab omakorda töö sooritamise aega.

7. Ülemäärane töötlemine – väljendub mingi töö tegemises rohkem, kui vaja. Näiteks kaubaaluse pakendamisel kasutada rohkem pakkekilet, kui tegelikult selle stabiilsuse tagamiseks vaja oleks.

Enamus ettevõtteid omavad oma tegevuses hämmastaval hulgal raiskamist, mis suurendab oluliselt nende tegevuskulusid.

Niisiis on kõik eelpool nimetatud kolm keskendumisvaldkonda omavahel tugevalt seotud. Võtame näiteks kasvõi kaupade ühel ajahetkel saabumise logistikakeskusesse.  Kuna nende saabumine päeva lõikes on ebaühtlane (e. mura), siis selle tagajärjel tekib hilisel õhtutunnil töö ülekoormatus (e. muri), süsteemid muutuvad pudelikaelaks, tekib stress ja kasvab vigade hulk ehk sisuliselt tekitame muda.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]