Lean meetodid ja terminid

Mis on OEE (overall equipment effectiveness)?

OEE (overall equipment effectiveness, eesti k seadmete üldine efektiivsus) on termin, mille mõtles välja JIPM (Japan Institute of Plant Management) õppejõud ja ekspert Seiichi Nakajima.

Esmakordselt leidis termin oma tee massidesse 1986. aastal, kui Nakaijma kirjutas raamatu TPM-ist (total prodactive maintenance eesti k seadmete tulemuslik hooldus), kus tulemuslikkuse keskse näitajana käsitleti ka OEE mõistet ja loogikat.

Lühidalt sõnastades on see viis, kuidas mõõta, võrrelda ja arendada tootmisprotsessi. Mõõdikuna koosneb ta kolmest elemendist ja nende omavahelisest korrutisest:

OEE kalkulatsioon

Kõik kolm näitajat aitavad hinnata tehase tootlikkust ja tõhusust ning võimaldavad kategoriseerida peamisi produktiivsuskadusid tootmis-protsessis. Lihtsamalt öeldes annab see meile numbrilise väärtuse tootmisprotsessi arengupotentsiaalist.

Vaatleme eeltoodud kolme näitajat pisut detailsemalt.

1. Kasutatavus (Availability)

Kasutatavus on protsent, mis näitab suhet kahe aja vahel: 1. planeeritud tootmisaeg; 2. tööaeg, kus planeeritud tootmisajast on lahtutatud seisakud (rikked ja seadistused/formaadivahetused).

OEE - kasutatavus

2. Tootlus (Performance)

Tootlus näitab suhtet liini (masina) tegeliku toodangu hulga ja teoreetilise toodangu hulga vahel teatud aja jooksul.

OEE - tootlus

3. Kvaliteet (Quality)

Kvaliteet näitab suhet kvaliteetselt toodetud mahu ja kogutoodangu mahu vahel.

OEE - kvaliteet

Eeltoodud kolm näitajat koosnevad omakorda igaüks kahest kao-komponendist, mida lõpptulemi arvutamisel arvesse võetakse ning seejärel seadmete üldist efektiivsust meile näitavad. Need on tuntud ka kui OEE kuus suurt kadu (The Six Big Losses of OEE).

OEE 6 suurt kadu

Erinevad tööstussektori uuringud näitavad, et keskmiselt on tehaste OEE 60% ringis. Samal ajal maailma maailmaklassiks loetakse 85%. Isegi kui kõik kolm elementi (kasutatavus, tootlus ja kvaliteet) oleks 90% tulemusega, oleks OEE kõigest 72%.

OEE koskdiagramm

Kokkuvõtteks. OEE-d peaks alati mõõtma tootmisliinil pudelikaela-protsessi (masina) järgi. Ei ole vahet, kas sa täidad purke, pakid kaste, stantsid metalli, komplekteerid sõiduautosid, alati on üks kindel etapp või masin tootmisliinil, mis reguleerib kogu läbilaskevõimet.

Kui pudelikael peale arendustegevusi nihkub mujale, siis kiida Kaizen arendustiimi ja alusta mõõtmist uuest pudelikaelast. Pea siiski meeles, et Leani üks olulisi eesmärke on saada tootmisliin võimalikult balanssi.

Tootmisliini korral, kus kõik etapid (masinad) on ajaliselt balansseeritud, tuleks OEE-d mõõta primaarse protsessi järgi (joogitööstuses on selleks näiteks filler, mis täidab pudeleid vedelikuga).


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]