Lean meetodid ja terminid

Poka-yoke ehk veavälistuse meetod

Kvaliteet algallikas on Leani üks kandvamaid põhimõtteid, kus iga järgnev protsessietapp on eelnevale nö kliendiks ja pead alati veenduma, et toimetad talle oma osa tööst ideaalsel kujul.

Üks viis seda tagada on läbi poka-yoke metoodika, mis jaapani keeles tähendab veavälistust (yokeru – vältimine; poka– viga). Algselt kutsuti seda isegi baka-yoke’ks, mida võiks eesti keelde tõlkida kui lolli- või idioodikindlat süsteemi. Sellest Toyota insenerid mõne aja pärast siiski loobusid ja muutsid tehnika nime pisut pehmema fraasi vastu.

Poka-yoke ülesanne on teha praktiliselt võimatuks vea tekkimine ja selle liikumine järgmisse etappi.

Ühe näitena võiks tuua siin sõiduauto kütusepaagi korgi, mis alatasa auto katusele peale tankimist unustati. Täna on see võimalus enamus autodel likvideeritud, kus paagi kork on keti või mõne muu ühendusega auto kere külge kinnitatud.

Või näiteks McDonaldsi kiirtoidurestorani friikartulite käsitlemine. Friikartulite vertikaalseks pakendisse paigutamiseks kasutavad nad spetsiaalset alumiiniumist kühvlit, mis lisaks püstiasendile tagab ka selle, et serveeritud on õige kogus.

Poka-yoke autor Shigeo Shingo (ühtlasi sama härrasmees, kes on ka SMED-i autor) defineeris kolme liiki vigade vältimist.

  1. Kontaktmeetod – tuvastab toote defekti testides selle kuju, suurust, värvi või mõnda muud füüsilist atribuuti.
  2. Fikseeritud väärtuse meetod (kindla numbri meetod) – annab töö tegijale märku, kui näiteks kindel hulk tegevusi jäi tegemata. Või kui mingist kogusest ei tohi rohkem enam teha jne.
  3. Fikseeritud järjestuse meetod – tagab, et tööd sooritatakse kindlas järjekorras.

Kuigi poka-yoke peamine eesmärk on vältida vea tekkimist ja selle liikuist järgmisse etappi, siis sel on ka teisi kasutegureid.

 


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]