Lean meetodid ja terminid

Mis on RTY (rolled throughput yield)?

Mis on RTY?

RTY (rolled throughput yield) on erinevate protsessietappide kvaliteedimäära koond, mis näitab, kui suures hulgas toodangut/tööd läbib protsessi probleemideta (näiteks esimese korraga õigesti).

Tegemist on suurepärse mõõdikuga, mis näitab madala kvaliteedi arengupotentsiaali. Kuid mitte ainult. Iseäranis kasulik oleks mõõdikut kuvada väärtusahela kaardil, sest annab hea ülevaate protsessietappide väljundist ehk kui palju tuleb toodet või teenust uuesti või ümber teha.

Kui toodet/teenust peab tegema uuesti või ümber, siis see suurendab protsessietapi keskmist tsükliaega ja ühtlasi ka selle variatsiooni. Kui kasvavad nii keskmine tsükliaeg kui ka variatsioon, siis suurendavad need omakorda varude hulka süsteemis ja kokkuvõttes kogu toote läbimisaega.

Järelikult on tegu olulise näitajaga, millel silma peal hoida.

Kuidas RTY-i arvutatakse? See on tegelikult üsna lihtne All joonisel on toodud näide, kus iga protsessietapi kvaliteedimäär (näit RFT – right first time ehk esimese korraga õigesti määr) korrutatakse läbi sellele eelneva protsessietapi (ehk sisendi) kvaliteedimääraga.

RTY arvutamine väärtusahelas

Kui RTY näitajat kasutatakse väärtusahela kaardil nagu on toodud pildil üleval, siis protsessietapi töötlemis- ja tsükliaegu kvaliteedimäärast tuletatud veamääraga läbi ei korrutata (va juhul, kui veamäär on tõesti suur – 20% ja rohkem).


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]