Lean meetodid ja terminid

Taktiaeg

Taktiaeg on kliendinõudluse rütm. Lean-väärtusahela eesmärgiks on selle juhtimine läbi kliendinõudluse. Kuna klient on kogu Lean-juhtimise keskmes ja ka põhjus, miks väärtusahelat tehakse, siis tuleb tähelepanu osutada kindlasti kliendinõudlusele.

Kogu tulevikuolukorra disain peab toetuma soovil kliendinõudlust tõrgeteta täita. Selleks aga peab kogu väärtusahel olema üles ehitatud taktiajale.

Takt tuleb saksakeelsest terminist löök või rütm ning on esimeseks sammuks kliendinõudluse täitmisel. See aitab meil kliendinõudlust täita õigeks ajaks ning selle aja järgi disainitakse kogu väärtusahel.

Taktiaja arvutamiseks kasutatakse alljärgnevat valemit:

Taktiaeg ja selle arvutamise valem

Kui protsess töötab ühtlase rütmiga, siis aitab see meil vältida igasugu pudelikaelte ja raiskamiste tekkimist protsessietappide vahele ning teisalt näitab taktiaja kasutamine ära ka esimesed arengukohad. Samuti on lihtne selle alusel planeerida tööjõudu.

Paljudes ettevõlussektorites siiski kliendinõudlus muutub periooditi nii palju, et nad peavad  seda üsna sageli ümber vaatama. Toyota näiteks arvutab taktiaja ümber iga 30 päeva järel ning hoiab silma peal iga 10 päeva tagant.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]