Lean meetodid ja terminid

5S – töökoha kordaseadmise meetod

5S meetod on Lean-i vaieldamatult üks tuntumaid tehnikaid ja ka üks esimesi, mis tavaliselt selle juhtimissüsteemi juurutamisel rakendatakse. Hullemal juhul arvatakse, et “see ongi Lean”.

Tegemist on siiski vaid töökoha kordaseadmise metoodikaga, mille elluviimise protsessis kasutatakse 5 etappi. Ja kuna need etapid on originaalis jaapanikeelsed ja algavad veel kõik S-tähega, siis pole tehnikale nime väljamõtlemisel fantaasiale ruumi antud.

Nagu öeldud, on 5S-il 5 etappi töökoha süsteemseks kordaseadmiseks:

1. Seiri (eestikeelne vaste on “sorteerimine”) – selekteeritakse töökohal välja need vahendid, mida on otseselt vaja ning viiakse minema need, mida tegelikkuses ei kasutata.

2. Seisou (“sära”) – Puhastatakse kogu tööala ja seadmed selliselt, et oleks võimalik näha, kui miskit on korrast ära (eriti seadmete ja lekete tuvastamiseks tööstuspindadel). Samuti püütakse sel etapil tuvastada algallikat, mis mustust tekitab.

3. Seiton (“sea korda”) – Alles jäänud vahendid/asjad paigutatakse kindlale kohale kasutustihedust ning ergonoomikat silmas pidades.

4. Seiketsu (“standardiseeri”) – Sisuliselt muudetakse eelmine etapp standardiks/reegliks. See omakorda kehtestab nö parima praktika töökoha kõige efektiivsema ülesehituse osas kuni selle analüüsil tugineva muutmiseni.

5. Shitsuke (“säilita”) – Tavaliselt 5S-i kõige ignoreeritum etapp, mille tagajärjel kõik saavutatu mõne aja pärast koost laguneb. Säilitamine eeldab järjepidevat enesedistsipliini ning perioodilist kontrolli, et ülal hoida eelmist nelja etappi. Üldjuhul saavutatav regulaarsete auditite ning positiivse suhtumise premeerimisega (näit. parima 5S-töökoha auhind).

5S-i tulemusena muutub töökoht oluliselt: seal on lihtsam majandada, mistõttu tulemuslikkus kasvab, paraneb töö kvaliteet ning suureneb tööturvalisus.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]