Lean meetodid ja terminid

ABC analüüs – lihtne ja tõhus kategoriseerimise meetod

ABC analüüs

ABC analüüs on 1950. aastail ettevõtte General Electric poolt loodud kategoriseerimise viis, kuidas oma kliendid, tooted või varud prioriteetsuse alusel segmenteerida. Seda eelkõige selleks, et veenduda oma aja ja muude ressursside mõistlikus kasutamises.

Traditsiooniliselt on kategoriseering tehtud rahalist aspekti silmas pidades ning mingi kindla ajaraami vaates, kuid üha enam kasutatakse ka muid jaotamise kriteeriume nagu näiteks kasutussagedus, läbimisaeg, kõlblikkus jms. Rühmitamise aluseks on klassikaline Pareto printsiip, mis jaotab vaadeldava subjekti (kliendid, tooted, varud jne) “A”, “B” ja “C” kategooriatesse. ABC analüüs ja selle abil jaotamine on vajalik seetõttu, et “olulised” ja “vähemtähtsad” rühmad vajavad erinevaid kontrollsüsteeme ning juhtimise strateegiaid.

ABC analüüs - kriteeriumid

Näiteks A-kategooria tooted on need, mis teevad umbes 70-80% ettevõtte käibest, kuid müügiühikute kogu hulgast moodustavad vaid 10-20%. Need on ettevõtte käekäigu seisukohast väga olulised tooted, mille jooksvat laoseisu jälgitakse pidevalt ning toodetakse üldjuhul väikeste ja sagedaste partiidena.

B-kategooria tooted oleks antud näite puhul käibelt oluliselt väiksema mahuga – 10-20% ning ühikute hulgast moodustaksid need samuti ca 20%.

C-kategooria tooted hõlmaks vaid 10-30% käibest, kuid koguseliselt moodustab see müügiühikute grupp kõige suurema hulga – 60-70%, millest mõned artiklid ei pruugi üldsegi müüki teha. Selle segmendiga on hõivatud ettevõttes kõige rohkem ressursse, kuigi käibesse panustab sedavõrd vähe. Põhjuseks on tavaliselt soov olla klientide silmis paindlik, laia tootesortimendiga jne.

ABC analüüsi näide

ABC analüüs on suurepärane varude kontrollimise vahend. See on eriti kasulik, et näha, millised teie detailid mõjutavad teie varude kulusid kõige rohkem. Samuti on see lihtne viis ressursside mõistlikuks eraldamiseks varude juhtimiseks ja kontrollimiseks.

Kuna laovarude hulgas olevad detailid pole rahaliselt ja kasutussageduselt võrdväärsed, siis ABC meetodiga saab määrata tegeliku väärtuse ning rühmitada need A, B või C kategooriatesse vastavalt kahe teguri omavahelisele korrutisele ning suhtena kogu hulka.

ABC analüüsi näide

Järgnevalt, kui kategooriad on numbrite alusel määratletud, tuleb hakata vaatama, kuidas täna laos erinevaid varude gruppe oleme käsitlenud. Kuidas käib nende tellimine? Ega me liiga palju B- ja C-kategooria detaile ei ole varunud? Kategooriate ebamõistlik haldamine suurendab oluliselt ladustamise ja nende käsitlemise kulusid.

ABC analüüs on praktiline tööriist

ABC analüüs on lihtne ja praktiline tööriist, et muuta oma andmed kasulikuks, et vähendada protsessidega ning varudega seotud kulusid ning paremini juhtida kasumit.

Siiski tasub meeles pidada, et ei maksa end Pareto 80/20 reegliga liigselt raamidesse suruda, vaid kasutada seda pigem suunisena, et määrata kindlaks, millised on teie väärtuslikumad tooted, varud, teenused, või kasvõi kliendid ning mida saaksite teha, et neid paremini hallata.

Lisaks eelnevale ei tasuks ABC analüüsi kasutades väga kinni olla ka rahalises vaates. Meetodit saab väga edukalt kasutada ka näiteks laoartiklite kasutussageduse ja distantside vaates, pakendi suuruse ja kaalu vaates jne. Seega kõikjal, kus on vaja paretolikult eraldada “olulised” ja “vähemtähtsad” rühmad.

Kui soovid end täiendada ABC analüüsi kohalt veelgi enam, siis soovitame sulle lugemiseks ka artiklit  Mis on pareto printsiip ja pareto diagramm?.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]