Blogi

Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku

Lean tootmine on tänaseks kasvanud globaalselt üheks suurimaks ja terviklikumaks protsessiinnovatsiooni kontseptsiooniks, mille olulisus organisatsioonide arendamisel aina kasvab.

Lisaks sellele pole Lean enam pelgalt tootmises rakendatav kontseptsioon, vaid on oma tõhususe juured ajanud tugevalt ka teenuse ja avaliku sektori operatsioonisüsteemidesse.

Järgnevalt toon eelneva ilmestamiseks mõned faktid ja graafikud, et veelgi rohkem avada selle juhtimissüsteemi juurutamise olulisust.

1. Kulude kokkuhoiu ja omanikutulu seos

Arukad ettevõtted soodustavad kasvu läbi tõhusamate protsesside. Organisatsioonid, mis asetuvad omanikutulu genereerimise osalt edetabelis kõrgemal, vähendavad kulusid kiiremini kui nende konkurendid.

Kulude vähendamise ja omanikutulu seos

2. Lean ettevõtete puhaskasumi marginaalid on suuremad

Järgnev graafik on koostatud 22 Lean ja mitte Lean ettevõtte baasil. Lean ettevõttete puhaskasumi marginaalid on selgelt suuremad (keskmiselt 35% ulatuses), kui nendel, kes pole Lean juhtimissüsteemi veel juurutanud.

Lean ja puhaskasumi marginaal

 

3. Tõhusus saavutatakse eelkõige raha sisaldavate protsesside võtmenäitajates

Kindlasti on juba tekkinud küsimus, et kust selline efekt puhaskasumi marginaalidele tuleb ja kui kaua selle saavutamiseks ühes keskmises Lean ettevõttes aega läheb.

Leanist saadav kasu

4. Leani vajalikkust nähakse tulevikus veelgi rohkem

Saksa ettevõtete seas läbi viidud uuring näitas, et Leani potentsiaali nähakse lisaks tootmisele ka teistes ettevõtte funktsionaalsetes valdkondades. Kui neilt küsiti, kus valdkondades nad näevad Leani kümne aasta pärast, siis tulemused olid oluliselt erinevad sellest, kus täna fookus on seatud.

Vastanute arvates saab tõhusamalt edasi areneda vaid juhul, kui Leani põhimõtetega haaratakse ka ettevõtte muud (sh ka toetavad) funktsioonid.

Lean juhtimissusteem vajadus 10 aasta pärast

5. Ettevõtte viimine odavama tööjõuga riiki ei näi enam olevat kulude vähendamise konkurentsieelis

Ettevõtte kulubaasiga tegelemine läbi selle, et funktsioonid viiakse odava tööjõuga riiki, ei paista enam olevat konkurentsieelise saavutamiseks õige valik, kuna produktiivsus ei ole sama, mis enne. Paljudel juhtudel, isegi kui tööjõud oli oluliselt odavam, tekkisid asemele varjatud kulud komplektsuse tõttu. Seega näib olevat ainsaks alternatiiviks kuludega tegelemisel protsessiinnovatsioon ja Lean tootmine kui üks selle võimalikke kontseptsioone.

Offshoringu efekt produktiivsusele

Kokkuvõtteks

Lean tootmine on väga tõhus protsessiinnovatsiooni kontseptsioon. Selle rakendamise olulisus Eesti ettevõtete kontekstis on väga suur. Probleemid, millega täna maadleme – tööjõu vähenemine ja kallinemine, madal tootlikkus jt – annab osaliselt ära lahendada just Leani juurutades. Lisaks eelnevale on timmitud protsesside näol tegu tugeva konkurentsieelisega, mida on teistel väga raske kopeerida.

Populaarsemad postitused