Lean meetodid ja terminid

Gemba ehk tegelik koht

Gemba

Gemba on jaapanikeelne väljend, mis koosneb kahest poolest. Eesimene pool ehk “Gem” (kirjapildis võib olla ka Gen, kuigi jaapanlased ise hääldavad seda siiski “m”-ga) tähendab “tegelikku” ning teine osa “Ba” omakorda “kohta”. Gemba tähendab siis järelikult “tegelikku kohta“.

Miks ja millal seda terminit kasutatakse? Lean juhtimises usutakse, et ühtegi probleemi ei ole võimalik lahendada töölaua taga istudes, vaid tuleb minna tegelikku kohta. Sinna, kus probleem või juhtum aset leidis. Ega asjata “gemba’t” jaapani keeles ka kuritöö paigaks kutsuta. Seega on tegu ühe lahutamatu elemendiga probleemilahendusprotsessist, et me teeksime järeldusi vaid tegelike faktide põhjal.

Ka kuritööd lahendades peab eelnevalt tegelikku paika külastama ning asitõendeid koguma. Nii on ka probleemide lahendamisega.

Terminist on tuletatud ka mitmed teised Leanis kasutatavad väljendid. Nagu näiteks Gemba Kaizen, mis tähendab omakorda “järjepidevat parendamist tegelikus kohas” – ehk seal, kus tootmine või töö aset leiab.

Lisaks on kasutusel ka väljend Gemba Walk  ehk “Gemba ringkäik“, mille näol on tegu juhtkonna igapäevase või nädalase rutiiniga põhiprotsesse (näiteks tootmist või logistikat) külastada ning probleemidega tutvuda. Ka arendustiimi ringkäiku kutsutakse “Gemba ringkäiguks”, kui minnakse operatiivtasandile raiskamisi otsima.

 


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]