Lean meetodid ja terminid

Gemba ehk tegelik koht

Gemba

Gemba on jaapanikeelne väljend, mis koosneb kahest poolest. Eesimene pool ehk “Gem” (kirjapildis võib olla ka Gen, kuigi jaapanlased ise hääldavad seda siiski “m”-ga) tähendab “tegelikku” ning teine osa “Ba” omakorda “kohta”. Gemba tähendab siis järelikult “tegelikku kohta“.

Miks ja millal seda terminit kasutatakse? Lean juhtimises usutakse, et ühtegi probleemi ei ole võimalik lahendada töölaua taga istudes, vaid tuleb minna tegelikku kohta. Sinna, kus probleem või juhtum aset leidis. Ega asjata “gemba’t” jaapani keeles ka kuritöö paigaks kutsuta. Seega on tegu ühe lahutamatu elemendiga probleemilahendusprotsessist, et me teeksime järeldusi vaid tegelike faktide põhjal.

Ka kuritööd lahendades peab eelnevalt tegelikku paika külastama ning asitõendeid koguma. Nii on ka probleemide lahendamisega.

Terminist on tuletatud ka mitmed teised Leanis kasutatavad väljendid. Nagu näiteks Gemba Kaizen, mis tähendab omakorda “järjepidevat parendamist tegelikus kohas” – ehk seal, kus tootmine või töö aset leiab.

Lisaks on kasutusel ka väljend Gemba Walk  ehk “Gemba ringkäik“, mille näol on tegu juhtkonna igapäevase või nädalase rutiiniga põhiprotsesse (näiteks tootmist või logistikat) külastada ning probleemidega tutvuda. Ka arendustiimi ringkäiku kutsutakse “Gemba ringkäiguks”, kui minnakse operatiivtasandile raiskamisi otsima.

 


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Tootmismasinate võrdlus: kiirus vs seadistuse aeg
Tootmismasinate võrdlus: kiirus vs seadistuse aeg

Tootmisvõimekuse analüüsid ütlevad meile tavaliselt seda, et lühemad seadistusajad masinatel on läbilaskevõimele alati paremad kui pikad. Aga mis siis, kui läbilaskevõime on mõlemal juhul sama? Kumb neist sellisel juhul eelistatum variant oleks?[…]

Vähetuntud tehnika, mida kasutada 5S-i juurutamisel
Vähetuntud tehnika, mida kasutada 5S-i juurutamisel

5S-i juurutamine ei ole minu jaoks kunagi olnud pelgalt kollaste joonte tõmbamine tootmispinnale, vaid eelkõige vahend keskmise töötlemisaja (aeg, mis kulub ühe ühiku menetlemiseks) ja selle variatsiooni vähendamiseks.[…]

Kuhu rakendada kiirema tootevahetuse (SMEDi) efekt?
Kuhu rakendada kiirema tootevahetuse (SMEDi) efekt?

Üks omamoodi dilemma, millega protsesside optimeerijad kokku puutuvad, on tootevahetuste optimeerimisest saadava kasu rakendamine. Elu näitab, et pea alati minnakse käegakatsutava kasu lõksu.[…]