Lean meetodid ja terminid

JIT (just in time) põhimõte

jit - just in time põhimõte

Mis on JIT (just in time)? Sellele on keeruline vastata, kuna valdkonna kirjanduses esineb mitmeid seisukohti ning vaidlusi, millega on täpselt tegu – kontseptsiooniga, tehnikaga, meetodiga, filosoofiaga või süsteemiga? Ilmselt võiks JIT puhul tegu olla kõigiga, sõltub milline vaatenurk võtta.

Algselt oli JIT (just in time) kõigest tehnika, mida kasutas Toyota oma tootmise kontrollimiseks ning varude vähendamiseks, kus kesksel kohal olid tehnikad nagu kanban süsteem ja pull süsteem. Selle süsteemi nii tootmise kui ka protsessi põhimõtteks oli tarnida täpselt seda, mida vajatakse, täpselt, millal vajatakse, täpselt õigesse kohta, kus seda vajatakse ja täpselt õiges koguses. Kogu fookus oli suunatud kliendi (sh sisekliendi) vajaduste rahuldamisele kõige vähem raiskaval viisil.

Edasi on JIT edasi arenenud suuremaks kontseptsiooniks ning haaranud endasse ka muid tehnikaid. Põhjus on lihtne. Kui tarnida vaid täpselt seda, mis nõutud, siis seal pole kohta eksimustele. Seega peab JIT operatsioonisüsteemi jaoks olema tagatud mitmed eeldused nagu stabiilne tootmine, paindlik tööjõud, kõrge kvaliteet, hästi hooldatud ning riketeta masinad, usaldusväärsed tarnijad, kiired masinate seadistused ja paljud teised distsipliinid.

Ehk siis kokkuvõtteks võime öelda, et just-in-time näol on tegemist kontseptsiooniga, mis on olnud TPS (Toyota Production System)-i ja Leani eelkäijaks. Samas kannab tänane Leani juhtimisfilosoofia selle põhimõtet endiselt edasi kui komponenti töö liikumise tõmbe süsteemi ülesehitamisel.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]