Lean meetodid ja terminid

TPM – seadmete tulemuslik hooldussüsteem

TPM (total productive maintenance – eesti keeles seadmete tulemuslik hooldussüsteem või kui ka  kõikehõlmav tulemuslik hooldus) on metoodika, mille autoriks loetakse Seiichi Nakajimat, kui too üllitas samanimelise raamatu aastal 1986.

Meetod ühendab omavahel kaks kontseptsiooni: ennetava hoolduse ja tervikliku kvaliteedijuhtimise – see on töötajate kaasamine, faktidel tuginevad otsused, ei ühtegi vigast toodet ja strateegiline fookus.

TPM näeb, et masinate operaatorid majandavad oma seadmetega igapäevaselt, st teostavad perioodilisi kontrolle ja ennetava hoolduse aktiviteete. Nad koostavad ja tõlgendavad oma masinate hooldus- ja käitamisandmeid, tuvastades riketega seonduvaid halvenemise märke. Lisaks sellele puhastavad nad regulaarselt masinaid, tööriistu ja ruume, et ebatavalised juhtumid paremini märgata oleks (lekked, tööriistade ja varusade kadumine jne).

Lisaks masina kasutaja panusele tuleb juhtkonnal panustada TPM-i mõnevõrra strateegilisemalt, kus arvestatakse järgmisi aspekte.

1. Disainida tooteid nii, et neid oleks lihtne ja mugav toota olemasolevate seadmetega.

2. Soetada masinaid, millega oleks lihtne opereerida, formaate vahetada ning hooldada.

3. Tagada pidev töötajate väljaõpe, et masinaid kasutatakse õigesti ning parimast käitamispraktikast lähtuvalt.

4. Koostada ennetava hoolduse plaan kogu masina elueaks.

TPM-i tõhususe mõõtmiseks on ka oma mõõdik – OEE (overall equipment effectiveness eesti k seadmete üldine efektiivsus), kuid lisaks sellele kasutatakse ka MTBF (mean time between failure) kui ka MTTR (mean time to repair) näitajaid.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]