Blogi

Mis on FTE (full time equivalent) ja kuidas käib selle arvutamine

FTE - full time equivalent

FTE (full time equivalent – eesti keeles täistööaja ekvivalent) tähendus on sageli jäänud paljudele mõistatuseks ning arvatakse, et tegu on lühendiga, mis kajastab ettevõttes või organisatsioonis töötavate inimeste arvu. Päris nii see siiski ei ole.

FTE on tavaliselt kuvatud numbrina ning näitab taandatuna inimeste arvu, kes töötavad täistööajaga. Üks täistööaja ekvivalent (1 FTE) võrdub ühe täistööajaga töötava töötajaga. Järelikult poole kohaga töötav töötaja oleks vastavalt 0,5 FTE-d. Sageli mõõdetaksegi täistööaja ekvivalenti ühe kuni kahe komakoha täpsusega.

FTE-d järelikult ei ole inimesed. Pigem näitab see töö tegemiseks kuluvat aega mingi kindla perioodi jooksul. Seega ei saagi seda võtta kui osakonna isikkoosseisu numbrit.

Täistööaja ekvivalent on matemaatiline abivahend, et võrrelda ja aru saada töömahust. Iseäranis veel olukorras, kus töömaht on jaotunud hooajalisuse, erinevate protsesside, tiimide, osakondade, väärtusahelate või ettevõtete vahel.

Tavaliselt võetakse töömahu FTE-deks arvutamine tarvidusele järgmistes olukordades:

  • Arvutada tööjõuvajadust hetkel ja tulevikus (näiteks eelarvestamise protsessi käigus).
  • Arvutada protsessi parendamisel reaalset või potentsiaalset tööjõusäästu.
  • Mõista projektide tööjõuressursi vajadust.
  • Aidata genereerida täpseid aruandeid ja mõõdikuid, kus “õunad on võrreldud õuntega” ehk kui rakendatakse suhtarve stiilis toodang töötaja kohta, siis õigem oleks rakendada siinkohal toodang reaalse tööpanuse (ehk FTE) kohta.

FTE arvutamine

Täistööajale taandatud töötajate ekvivalenti arvutatakse järgmise valemi järi:

FTE arvutamine

Mõistan koheselt ka pahameelt, kes arvavad, et enam keerulisemana seda lihtsat arvutust kuvada ei saakski. Püsige veel lainel, kohe jõuan näiteni ja arvutuskäik läheb palju selgemaks. Enne siiski vaatame, mida need elemendid seal valemis tähendavad.

Tw – tegelik tööaeg (päevade, tundide või minutitena) kindla ajaperioodi kohta (aasta, kuu või nädal), mis igal seotud isikul kulub tööoperatsiooni peale rakus (töökeskuses), osakonnas, väärtusahelas, ettevõttes jne.

j – inimeste arv (arvesse lähevad kõik, nii täis- kui ka osatööajaga)

Tf – liini, raku, osakonna, väärtusahela, ettevõtte jne täistööaeg kindla ajaperioodi kohta (kasutada tuleb sama ühikut kui Tw puhul)

1. näide:

Panga laenuosakonna juht soovib teenuse kulu arvutamiseks teada saada vaid laenulepingu menetlemiseks kuluvat tööjõuressurssi. Ta teab, et tema inimesed tegelevad lisaks laenude menetlemisele ja väljastamisele ka muude ülesannetega ning ta ei saa teenuse kulu arvutamiseks kogu tööaega arvestada.

Osakonna juht tegi selgeks, et 13 inimest tegeles laenutoote müümise ja päringute vastuvõtmisega täistööajaga ehk 160 h kuus.  8 inimest, kes vastutasid kontoväljavõtete analüüsi eest panustasid selle töö tegemisele kuus vaid 96 h. Laenuotsuse tegemise ja laenu väljastamisega tegelesid kokku 5 inimest, kuid nende tööajaline panus oli kõigest 50% ehk 80 h kuus.

Täistööajale taandatud töötajate arvu saamiseks tuleb teha järgmine arvutus:

FTE arvutamine näide

Laenuprotsessiga tegeles kokku 26 inimest, kuid täistööajale taandatud töötajate arvu mõistes kõigest 20,3. Järelikult selle teenuse umbkaudse tööjõukulu arvutamiseks peaksime võtma nende 26 töötaja keskmise palga ja korrutama läbi saadud FTE numbriga (20,3).

2. näide:

Teine näide on ehk igapäevasem olukord, kus FTE arvutust väja läheb.

Komplekteerimisalal töötab 10 inimest. Viimati läbi viidud kaizen meistriklassi käigus tehti alal kaupade paigutusel muudatused ning komplekteerimine läks seeläbi kiiremaks. Varasema 45 minuti asemel kulub uue loogikaga ühe saadetise kokkupanekuks 35 minutit.

Üheksatunnisest tööpäevast on arvestatud puhtaks tööajaksa 8 tundi. Järelikult jõudis varem komplekteerija teha ümardatult 11 ning uue loogika raames 14 saadetist. Vastavalt kliendinõudlusele läheb keskmiselt päevas välja 100 saadetist.

Kuna uus loogika on tunduvalt tootlikum, siis aitab FTE arvutamine meil selgusele jõuda, mitu inimest selle tööoperatsiooni peal edaspidi vaja läheks.

FTE arvutamine näide 2

Loomulikult ei saa tööle võtta 7,8 inimest (matemaatiliselt tegelikult saab) ning antud juhul, kus kliendinõudlus on võib-olla varieeruv, tasuks ümardada number suuremaks.

Ehk sai nüüd FTE tähendus ja arvutamine pisut selgemaks.

Populaarsemad postitused