Lean meetodid ja terminid

WIP – work in process

WIP (work in process, eesti k tööde hulk süsteemis või tööde hulk protsessis) on varude või tööde hulk, mis asuvad esimese ja viimase protsessietapi vahel.

Enne esimest tootmisetappi olevat varu kutsutakse tooraineks ja peale viimast juba valmiskaubaks. Järelikult võib WIP-iks kutsuda materjali või töid, mida on otsustatud organisatsioonis menetlema hakata.

WIP-i võib esineda üldjuhul viies olekus.

1. Ootel – varud või tööd ootavad ressurssi (inimest, masinat, transpordivahendit jne), mis neid menetleks.

2. Menetlemisel – varude või tööde käitlemine ressursi poolt.

3. Partiiks moodustamise ootel – varud või tööd peavad ootama, et neist moodustataks kindel hulk (partii). Hulkade moodustamine on mõnikord vajalik teatud tootmis- või transpordiseadme töö optimeerimiseks. 

4. Liikumisel – varud või tööd liiguvad erinievate ressursside vahel.

5. Koosteoperatsiooni ootel – varud või komponendid ootavad teisi detaile, et neist saaks kujundada terviku.

Enamikes tootmisettevõtetes on vaid väike osa WIP-ist menetlemisel või järgmisse protsessietappi liikvel (üldjuhul alla 10% WIP-i hulgast), peamiselt seisab see ootel ülejäänud eeltoodud olekutes. Kuigi WIP on tarvilik, et protsessietappidel oleks tööd, selleta poleks ju süsteemil läbilaskevõimet, siis liiga suur hulk ootel WIP-i ei ole samuti hea.

Vastavalt Kingmani seadusele tekib üleliigne WIP variatsiooni ja koormatuse tulemusena. Mida koormatumad on ressursid (näiteks töökeskus on töödega nii hõivatud, et selle ette tekib järjekord), seda suuremaks kujuneb WIP-i hulk süsteemis. Koormatust võimendab omakorda süsteemis olev variatsioon (näiteks tööde saabumiste või töötlemisaegade ebaühtlus).

WIP-i ei tekiks, kui kliendinõudlus ja tootmisväljund oleksid omavahelises harmoonias. Kuna päris elu on harmooniast väga kaugel, siis toimibki WIP nõudluse ja tootmisväljundi omavahelist ebakõla korrigeerijana.

Liigne WIP on tootmisettevõttes kahjulik tegur kahel põhjusel. Esiteks, mida suurem on WIP-i hulk süsteemis, seda rohkem on ettevõtte rahalised vahendid selle all kinni. Teiseks, suur WIP-i hulk süsteemis tähendab ühe toodetava ühiku kohta ka pikemat läbimisaega.  Viimane on otseselt kliendirahulolu mõjutav faktor. Järelikult on oluline WIP-i vähendamisega tegeleda.

Loe juba edasi järgnevast artiklist, kuidas WIP-i tootmissüsteemis vähendada: “6 võimalust protsessis olevate tööde/varude (WIP) vähendamiseks“.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Pullipiitsa efekt (bullwhip effect) - tarneahelate suur nuhtlus
Pullipiitsa efekt (bullwhip effect) - tarneahelate suur nuhtlus

Ilmselt ei ole maailmas kuigi palju fenomene, mis saavad alguse mähkmetest ja millest kirjutatakse lugematul arvul teadusartikleid. Pullipiitsa efekt (bullwhip effect) on üks selliseid.[…]

Tootmismasinate võrdlus: kiirus vs seadistuse aeg
Tootmismasinate võrdlus: kiirus vs seadistuse aeg

Tootmisvõimekuse analüüsid ütlevad meile tavaliselt seda, et lühemad seadistusajad masinatel on läbilaskevõimele alati paremad kui pikad. Aga mis siis, kui läbilaskevõime on mõlemal juhul sama? Kumb neist sellisel juhul eelistatum variant oleks?[…]

Vähetuntud tehnika, mida kasutada 5S-i juurutamisel
Vähetuntud tehnika, mida kasutada 5S-i juurutamisel

5S-i juurutamine ei ole minu jaoks kunagi olnud pelgalt kollaste joonte tõmbamine tootmispinnale, vaid eelkõige vahend keskmise töötlemisaja (aeg, mis kulub ühe ühiku menetlemiseks) ja selle variatsiooni vähendamiseks.[…]