Lean meetodid ja terminid

WIP – work in process

WIP (work in process, eesti k tööde hulk süsteemis või tööde hulk protsessis) on varude või tööde hulk, mis asuvad esimese ja viimase protsessietapi vahel.

Enne esimest tootmisetappi olevat varu kutsutakse tooraineks ja peale viimast juba valmiskaubaks. Järelikult võib WIP-iks kutsuda materjali või töid, mida on otsustatud organisatsioonis menetlema hakata.

WIP-i võib esineda üldjuhul viies olekus.

1. Ootel – varud või tööd ootavad ressurssi (inimest, masinat, transpordivahendit jne), mis neid menetleks.

2. Menetlemisel – varude või tööde käitlemine ressursi poolt.

3. Partiiks moodustamise ootel – varud või tööd peavad ootama, et neist moodustataks kindel hulk (partii). Hulkade moodustamine on mõnikord vajalik teatud tootmis- või transpordiseadme töö optimeerimiseks. 

4. Liikumisel – varud või tööd liiguvad erinievate ressursside vahel.

5. Koosteoperatsiooni ootel – varud või komponendid ootavad teisi detaile, et neist saaks kujundada terviku.

Enamikes tootmisettevõtetes on vaid väike osa WIP-ist menetlemisel või järgmisse protsessietappi liikvel (üldjuhul alla 10% WIP-i hulgast), peamiselt seisab see ootel ülejäänud eeltoodud olekutes. Kuigi WIP on tarvilik, et protsessietappidel oleks tööd, selleta poleks ju süsteemil läbilaskevõimet, siis liiga suur hulk ootel WIP-i ei ole samuti hea.

Vastavalt Kingmani seadusele tekib üleliigne WIP variatsiooni ja koormatuse tulemusena. Mida koormatumad on ressursid (näiteks töökeskus on töödega nii hõivatud, et selle ette tekib järjekord), seda suuremaks kujuneb WIP-i hulk süsteemis. Koormatust võimendab omakorda süsteemis olev variatsioon (näiteks tööde saabumiste või töötlemisaegade ebaühtlus).

WIP-i ei tekiks, kui kliendinõudlus ja tootmisväljund oleksid omavahelises harmoonias. Kuna päris elu on harmooniast väga kaugel, siis toimibki WIP nõudluse ja tootmisväljundi omavahelist ebakõla korrigeerijana.

Liigne WIP on tootmisettevõttes kahjulik tegur kahel põhjusel. Esiteks, mida suurem on WIP-i hulk süsteemis, seda rohkem on ettevõtte rahalised vahendid selle all kinni. Teiseks, suur WIP-i hulk süsteemis tähendab ühe toodetava ühiku kohta ka pikemat läbimisaega.  Viimane on otseselt kliendirahulolu mõjutav faktor. Järelikult on oluline WIP-i vähendamisega tegeleda.

Loe juba edasi järgnevast artiklist, kuidas WIP-i tootmissüsteemis vähendada: “6 võimalust protsessis olevate tööde/varude (WIP) vähendamiseks“.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]