Lean meetodid ja terminid

Raku töö (work cell)

Raku töö (work cell, cellular manufacturing) on töökorralduse vorm, kus operatsioonid on funktsioonide lõikes üles ehitatud selliselt, et lõpptulemina moodustub tervikprotsess ja valmiv toode/teenus. Ehk kui inimesed või seadmed paiknesid kogu töö tegemiseks varem erinevates asukohtades (tavaliselt õigustusega saavutada ressursside paindlikum kasutus), siis raku töö loogika koondab need ühte punkti, et need saaks pakkuda ja keskenduda kindlale tootele või teenusele.

Selline töökorraldus on mõneti erinev traditsionaalsest, funktsionaalsest ülesehitusest, kus sarnased tööoperatsioonid on koondatud ning organiseeritud funktsiooni mõtte järgi.

Raku töö - work cell

Rakud on tavaliselt üles ehitatud U-kujuliselt, mis võimaldab paremat ruumi ning seadmete kasutust ning soodustab ühe-tüki-voogu, mille tagajärjena väheneb protsessis olevate pooleliolevate tööde (WIP – work in process) hulk. Lisaks on selliselt võimalik kokku hoida ka tööjõudu, kuna lühikeste distantside tõttu vajatakse vähem ressurssi.

Kuigi oma juured on saanud raku töö tootmisest, siis täna on loogika jõudnud ka teenusesektorisse, kus on edukalt näiteks rakendatud panganduses või kindlustusettevõtetes klienditellimuste käsitlemisel, kus erinevad teenused läbivad kliendile kiire teenuse osutamisel oma rakku (näiteks tarbimislaenu rakk, mis koosneb neljast-viiest inimesest, kes varem asetsesid laiali erinevates struktuuriüksustes, on nüüd koondatud sisuliselt ühe laua taha ning tehes läbi sama protsessi, on nende töö ajaliselt olulisel kiirem).

Raku loomise 5-etapiline protsess:

  1. Grupeeri tooted/teenused
  2. Loo takt (taktiaeg)
  3. Vaata üle tööde järjestus ning tsükliaeg
  4. Balanseeri protsessi tsükliajad taktiaja suhtes
  5. Disaini raku ülesehitus

Raku töö loogika kasud:

  1. Vähendab poolelioleva töö hulka (wip – work in process) protsessietappide vahel
  2. Vähendab protsessietappide vahelist üleliigset distantsi ja sellega seotud transporti ja liikumist
  3. Lühem läbimisaeg
  4. Töötajad näevad protsessi tervikuna
  5. Aitab vältida protsessis pudelikaelu

Raku töö ei ole teab-mis uus kontseptsioon. Pärineb see aastast 1925 ning meetodi autoriks peetakse ameerika mehaanikainseneri Ralph Flandersi.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Pullipiitsa efekt (bullwhip effect) - tarneahelate suur nuhtlus
Pullipiitsa efekt (bullwhip effect) - tarneahelate suur nuhtlus

Ilmselt ei ole maailmas kuigi palju fenomene, mis saavad alguse mähkmetest ja millest kirjutatakse lugematul arvul teadusartikleid. Pullipiitsa efekt (bullwhip effect) on üks selliseid.[…]

Tootmismasinate võrdlus: kiirus vs seadistuse aeg
Tootmismasinate võrdlus: kiirus vs seadistuse aeg

Tootmisvõimekuse analüüsid ütlevad meile tavaliselt seda, et lühemad seadistusajad masinatel on läbilaskevõimele alati paremad kui pikad. Aga mis siis, kui läbilaskevõime on mõlemal juhul sama? Kumb neist sellisel juhul eelistatum variant oleks?[…]

Vähetuntud tehnika, mida kasutada 5S-i juurutamisel
Vähetuntud tehnika, mida kasutada 5S-i juurutamisel

5S-i juurutamine ei ole minu jaoks kunagi olnud pelgalt kollaste joonte tõmbamine tootmispinnale, vaid eelkõige vahend keskmise töötlemisaja (aeg, mis kulub ühe ühiku menetlemiseks) ja selle variatsiooni vähendamiseks.[…]