Lean meetodid ja terminid

Raku töö (work cell)

Raku töö (work cell, cellular manufacturing) on töökorralduse vorm, kus operatsioonid on funktsioonide lõikes üles ehitatud selliselt, et lõpptulemina moodustub tervikprotsess ja valmiv toode/teenus. Ehk kui inimesed või seadmed paiknesid kogu töö tegemiseks varem erinevates asukohtades (tavaliselt õigustusega saavutada ressursside paindlikum kasutus), siis raku töö loogika koondab need ühte punkti, et need saaks pakkuda ja keskenduda kindlale tootele või teenusele.

Selline töökorraldus on mõneti erinev traditsionaalsest, funktsionaalsest ülesehitusest, kus sarnased tööoperatsioonid on koondatud ning organiseeritud funktsiooni mõtte järgi.

Raku töö - work cell

Rakud on tavaliselt üles ehitatud U-kujuliselt, mis võimaldab paremat ruumi ning seadmete kasutust ning soodustab ühe-tüki-voogu, mille tagajärjena väheneb protsessis olevate pooleliolevate tööde (WIP – work in process) hulk. Lisaks on selliselt võimalik kokku hoida ka tööjõudu, kuna lühikeste distantside tõttu vajatakse vähem ressurssi.

Kuigi oma juured on saanud raku töö tootmisest, siis täna on loogika jõudnud ka teenusesektorisse, kus on edukalt näiteks rakendatud panganduses või kindlustusettevõtetes klienditellimuste käsitlemisel, kus erinevad teenused läbivad kliendile kiire teenuse osutamisel oma rakku (näiteks tarbimislaenu rakk, mis koosneb neljast-viiest inimesest, kes varem asetsesid laiali erinevates struktuuriüksustes, on nüüd koondatud sisuliselt ühe laua taha ning tehes läbi sama protsessi, on nende töö ajaliselt olulisel kiirem).

Raku loomise 5-etapiline protsess:

  1. Grupeeri tooted/teenused
  2. Loo takt (taktiaeg)
  3. Vaata üle tööde järjestus ning tsükliaeg
  4. Balanseeri protsessi tsükliajad taktiaja suhtes
  5. Disaini raku ülesehitus

Raku töö loogika kasud:

  1. Vähendab poolelioleva töö hulka (wip – work in process) protsessietappide vahel
  2. Vähendab protsessietappide vahelist üleliigset distantsi ja sellega seotud transporti ja liikumist
  3. Lühem läbimisaeg
  4. Töötajad näevad protsessi tervikuna
  5. Aitab vältida protsessis pudelikaelu

Raku töö ei ole teab-mis uus kontseptsioon. Pärineb see aastast 1925 ning meetodi autoriks peetakse ameerika mehaanikainseneri Ralph Flandersi.


Tagasi terminite nimekirja

Uut blogis

Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?
Varude optimeerimine - kuidas saavutada kuluefektiivne laoseis?

Kui ettevõttes tõstatub teemaks varude optimeerimine, siis esimese hooga vaadatakse ikka MRP- või ERP-süsteemide poole. Mõneti ka õigustatult, sest neisse on üldjuhul integreeritud laoarvestuse komponent, mis ju kogu vaeva sinu eest ära teeb. […]

Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?
Kuidas arvutada optimaalse laoseisu puhver- ja turvavaru?

Soovid teada, kuidas määrata puhver- või turvavaru? Nii puhver- kui ka turvavaru on vajalikud, et katta OOS (out-of-stock) -olukordade teket, mis on tavaliselt põhjustatud kliendinõudluse või tarnete variatiivsusest, ennustustäpsusest, tootmisprotsesside stabiilsusest jne.[…]

Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead
Tarnekindlus - kõik, mida sellest teadma pead

Tarnekindlus (või teenustase) on sedavõrd oluline näitaja, et lausa 83% Euroopa jaekaubanduse tippudest jälgib seda oma varustajate kvaliteedinäitajana. Ja pea pooled neist rakendavad trahve, kui teenustase ei vasta kokkulepitule[…]