Blogi

Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit

Leani juurutamine

Leani juurutamine on kui mägironimine, üsna aja ja ressursimahukas ettevõtmine. Peale selle, kui lähened “mäele” valesti, siis võib see lõpuks väga kalliks maksma minna. Järgnevalt toon teadusuuringutele tuginedes 17 edufaktorit, mis tagavad Leani juurutamise õige suuna.

1. Ettevõte kaasab Leani juurutamisse kogu juhtimisspektri – ülevalt alla põhimõttel juhtidest “rohujuure” tasemeni.

2. Leani juurutatakse lisaks põhiprotsessidele ka teistes valdkondades, sealhulgas administratiivalal.

3. Kui Lean ettevõte on saavutanud edu oma sisemiste protsesside efektiivsemaks muutmisel, siis laiendab ta programmi oma tarnijate või koostööpartnerite juurde.

4. Leani juurutamisele on pühendatud organisatsioonis täistööajaga töötaja(d).

5. Edukad Lean ettevõtted kasutavad sisekommunikatsiooni kõiki kanaleid ja annavad regulaarselt infot projektidest ja edusammudest kogu organisatsioonis.

6. Voice of the Customer (VOC) ehk kliendi soov on kõikide arenduste peamine draiver.

7. Organisatsiooni protsesside arendamise strateegiliseks aluseks ja fookuseks on eelkõige väärtusahela kaardistamine ning selle erinevad kaardid (hetkeolukorra kaart, tulevikuolukorra kaart).

8. Protsesside järjepideva arendamise taktikaliseks aluseks on standardiseeritud töö.

9. Ettevõtte või organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks ja nende sidumiseks Lean juhtimisega  kasutatakse hoshin kanri (strategy deployment) põhimõtet.

10. Nähakse vaeva, et arendada organisatsioonissiseseid Leani spetsialiste ja liidreid.

11. Edukad Lean ettevõtted investeerivad töötajate Lean koolitusse. Saates neid väliskoolitustele kui ka luues enda kompetentsi- ja koolitusüksuse.

12. Kaizen meistriklasside läbiviimine toimub regulaarselt, et tagada järjepidevat muutumist paremuse suunas.

13. Edukad Lean ettevõtted kasutavad asjakohaseid mõõdikuid ja visuaalse juhtimise vahendeid kõigil juhtimistasemetel eesmärkide ja arenduste jälgimiseks.

14. Organisatsioon on loonud oma versiooni Toyota Production System’st (TPS) ning mis ei ole kõigest dokument, vaid oluline osa ettevõtte kultuurist.

15. Edukad Lean ettevõtted annavad endale aru, et Leani juurutamine on pikk ning mitte kunagi lõppev protsess.

 

Populaarsemad postitused