Lean meetodid ja terminid

LEAN kasutab oma eesmärkide saavutamiseks mitmeid meetodeid, mida iseloomustavad kolm peamist omadust: 1. lihtne leida probleeme, 2. lihtne lahendada probleeme, 3. lihtne vigadest õppida.

Tasub siiski meeles pidada, et kõik tehnikad ei pruugi alati sinu ettevõttele sobida. Nende valik sõltub peamiselt valdkonnast ja püstitatud eesmärgist. Näiteks ei ole mõtet kasutada teenuse sektoris mõnda tootmis-spetsiifilist tehnikat (näit. TPM – total productive maintenance).

Lean juhtimissüsteem Lean (ing k. kõhn, kleenuke) - tuntud ka fraasidena"lean juhtimissüsteem", "lean tootmine", "lean juhtimine", "timmitud tootmine", "kulusäästlik mõtlemine". Loe lisaks…
Kaizen ehk pidev parendamine Jaapani keelest otsetõlgituna tähendab kaizen muutumist paremuse suunas, kus sõnaosa kai tähendab "muutumist" ja zen omakorda "head". Loe lisaks…
Kaizen meistriklass (Kaizen workshop) Mis on kaizen meistriklass (workshop)? See on fokusseeritud ja kiirendatud formaat Leani tehnikate rakendamiseks mõnes konreetses töökohas või valdkonnas. Loe lisaks…
TPS (Toyota Production System) – Toyota tootmissüsteem TPS (Toyota Production System) on Toyota Motor Corporation´is kasutatav juhtimissüsteem. Loe lisaks…
SMED (Single-Minute Exchange of Die) – Ümberseadistamine mõne minutiga SMED (Single Minute Exchange of Die) on Mazdas sündinud protsesside optimeerimise tehnika. Loe lisaks…
5S – töökoha kordaseadmise meetod 5S on Lean-i vaieldamatult üks tuntumaid tehnikaid ja ka üks esimesi, mis tavaliselt selle juhtimissüsteemi juurutamisel rakendatakse. Loe lisaks…
Hoshin Kanri – strateegia elluviimise meetod Hoshin Kanri (eesti k. suuna kontroll) on strateegia elluviimise meetod, mille töötas välja dr Yoji Akao. Loe lisaks…
VSM – väärtusahela kaardistamine VSM (value stream mapping eesti k. väärtusahela kaardistamine) on protsesside kaardistamise meetod. Loe lisaks…
Mura, Muri ja Muda – ettevõtte ressursivargad “Mura, Muri ja Muda” on jaapanikeelsed väljendid iseloomustamaks organisatsioonis esinevaid peamisi ressursivargaid: ebaühtlus (mura), ülekoormus (muri) ja raiskamised (muda). Loe lisaks…
Poka-yoke ehk veavälistuse meetod Poka-yoke metoodika, mis jaapani keeles tähendab veavälistust. Selle ülesanne on tagada Leani üht kandvamat põhimõtet - kvaliteet algallikas. Loe lisaks…
Kanban ehk visuaalne signaal Kanban (eesti k. silt või stend) on visuaalne signaal, mis kutsub esile tegevuse. Aitab viia laoseisu kooskõlla tegeliku tarbimisega. Loe lisaks…
PDCA – teadusliku lähenemise tsükkel PDCA (Plan-Do-Check-Act) on nelja-astmeline juhtimismeetod protsesside ja toodete täiustamiseks. Loe lisaks…
Raku töö (work cell) Raku töö (work cell, cellular manufacturing) on töökorraldus, kus erinevad funktsioonid on koondatud ning toode/teenus valmistatakse lõpuni rakus endas. Loe lisaks…
Jidoka – intelligentne automatiseerimine Termin "Jidoka" tuleb jaapanikeelsest sõnast "jido" ning tähendab automatiseerimise taset, kus masinad võtavad vastu otsuseid. Loe lisaks…
Mis on OEE (overall equipment effectiveness)? OEE on viis, kuidas mõõta, võrrelda ja arendada tootmisprotsessi. Mõõdikuna koosneb ta kolmest elemendist ja nende omavahelisest korrutisest: kasutatavus, tootlus ja kvaliteet. Loe lisaks…
TPM – seadmete tulemuslik hooldussüsteem TPM (total productive maintenance - eesti keeles kui seadmete tulemuslik hooldussüsteem) on ennetava hoolduse ja kvaliteedijuhtimise metoodika ühes. Loe lisaks…
Taktiaeg Takt tuleb saksakeelsest terminist löök või rütm ning on esimeseks sammuks kliendinõudluse täitmisel. Loe lisaks…
Heijunka – töö jaotuse tasandamine Heijunka tähandab jaapani keeles töö tasandamist. Tegemist on meetodiga, mis tegeleb otseselt Leani ühe ressursiraiskaja mura (ebaühtlus, reeglipäratus) vähendamisega. Loe lisaks…
Pull – töö liikumise tõmbav süsteem Tõmme dikteerib, millal teenus või toode liigub ning kes on otsustanud, et see peab liikuma. Loe lisaks…

Uut blogis

Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata
Probleemide peamiseks põhjuseks on testimata "lahendused"

Organisatsioonid ei ole võimelised arenema, kui nad järjepidevalt ei otsi oma protsessidest kitsaskohti ning ei vii läbi erinevaid eksperimente nende kõrvaldamiseks. See on oluline võimekus, millele Lea ettevõtted palju rõhku panevad.[…]

Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit
Leani juurutamine ja selle 15 edufaktorit

Leani juurutamine on aja ja ressursimahukas ettevõtemine ning selle süsteemitu rakendamine võib lõpuks kalliks maksma minna. Järgnevalt toon teadusuuringutele tuginedes 15 edufaktorit, mis tagavad selle, et kasu ettevõttele oleks maksimaalne.[…]

Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku
Lean tootmine ja selle olulisus läbi 5 graafiku

Lean tootmine on tänaseks kasvanud globaalselt üheks suurimaks ja terviklikumaks protsessiinnovatsiooni kontseptsiooniks, mille olulisus organisatsioonide arendamisel aina kasvab.[…]